Zestaw do odgrzybiania i impregnacji.

Proponujemy zestaw do samodzilnej “walki” z korozją biotyczną cena 160 PLN.
Zestaw składa się z dwóch komponentów.

KOMPONENT A

Komponent A zastawu do likwidacji korozji biotycznej i impregnacji w budownictwie.
Rozpuszczalny w wodzie płynny preparat do zwalczania korozji biotycznej w murze i na drewnie do rozrobienia z wodą w stosunku 1:1.

Warunki bezpieczeństwa dotyczące stosowania produktu:
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością,
napojami i paszami dla
zwierząt.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu
podczas stosowania produktu.
Zanieczyszczone oczy przemyć
natychmiast dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast
przemyć dużą ilością wody
i mydła.
W przypadku awarii lub jeżeli źle
się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij
porady lekarza.

Aplikacja produktu:
Nakładać w miejscach porażonych biotycznie
najlepiej pędzlem. Z zachowaniem środków ochrony
rękawice gumowe, okulary ochronne,
odzież ochronna, maska oddechowa.
Preparat nakładamy na przetarte ściany w jednym
cyklu i pozostawiamy do wyschnięcia.
Pomieszczenia w trakcie prac muszą być wietrzone
a wprowadzenie osób i zwierząt jest możliwe po
całkowitym wywietrzeniu pomieszczeń i zaniku
zapachu.

Resztek preparatu nie wprowadzać do środowiska.

Preparat B nakładamy po około 24 godzinach.

KOMPONENT B

Komponent B zestawu do likwidacji korozji biotycznej i impregnacji w budownictwie.
Rozpuszczalna w wodzie płynna emulsja do impregnacji hydrofobowej miejsc porażonych biotycznie w budownictwie do rozrobienia z wodą w stosunku 1:1.

Warunki bezpieczeństwa dotyczące stosowania produktu:
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością,
napojami i paszami dla
zwierząt.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu
podczas stosowania produktu.
Zanieczyszczone oczy przemyć
natychmiast dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast
przemyć dużą ilością wody i mydła.
W przypadku awarii lub jeżeli źle
się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij
porady lekarza.

Aplikacja produktu:
Nakładać w miejscach porażonych biotycznie
najlepiej pędzlem w dwóch cyklach (mokre na mokre, po wyschnięciu hydrofobowość nie pozwala na dalsze aplikacje) z zachowaniem środków ochrony
rękawice gumowe, okulary ochronne, odzież ochronna.
Pomieszczenia w trakcie prac powinny być wietrzone
a wprowadzenie osób i zwierząt jest możliwe po
całkowitym wywietrzeniu pomieszczeń i zaniku
zapachu.

Resztek preparatu nie wprowadzać do środowiska.

Prace malarskie nie wcześniej niż po 24 godzinach od wyschnięcia.
Preparat konfekcjonowany przez Ray Art w oparciu o wiodącego producenta profesjonalnej chemii budowlanej.
WWW.rayart.pl
Warszawa-Wesoła 05-075
ul.Wspólna 37A

Uwaga: skuteczność aplikacji w przypadku braku likwidacji przyczyny zawilgocenia będzie ograniczona. W przypadku występowania punktu rosy aplikacja będzie w pewnym % zmniejszać skutki w postaci korozji biotycznej, jednak nie zlikwiduje jej trwale.

Zestaw