Zagrzybienie budynku a jego trwałość

kategoria: — site admin

Poza zgubnym wpływem na zdrowie mieszkańców i użytkowników budynków. Grzyby mają fatalne skutki dla
jakości substancji budynku gdyż w reakcji zakwaszania środowiska powodują korozję ceramiki budowlanej, tynków, dezintegrację cegły i innych elementów budynku oraz podnoszą poziom zawilgocenia a w elementach drewnianych doprowadzają do osłabienia ich wartości konstrukcyjnych i w nie długim czasie do całkowitego ich zniszczenia poprzez rozkład celulozy i ligniny za pomocą enzymów na cukry którymi się odżywiają.