Wilgoć a mostki termiczne, przemarzanie ścian

Mostki termiczne w okresie zimowym są podstawową przyczyną zagrzybienia w budynkach, czyli w miejscu przemarzania na zimnych ścianach następuje kondensacja wilgoci z powietrza w pomieszczeniach. Nie zawsze jednak zawilgocenie na ścianach i co za tym idzie zagrzybienie spowodowane jest mostkami termicznymi jako takimi. Często pomimo prawidłowego ocieplenia budynku występuje to zjawisko a spowodowane jest to składowa parametrów takich jak wentylacja, wilgotność powietrza w pomieszczeniach, temperatura i ciągłość temperatury w obiekcie jak i sama cyrkulacja powietrza wewnątrz budynku związana z układem pomieszczeń. Nasze wieloletnie doświadczenia związane z problemem wilgoci w budynkach pozwoli nam rozwiązać Państwa problem związany z zagrzybieniem i związanymi z tym problemami zdrowotnymi.