Skutki mokrej zimy

kategoria: — site admin

Obecna zima nie jest mroźna i suchą lecz jak widać ciepła i wilgotna.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest większa niż zwykle ilość konsultacji z naszej strony gdyż
warunki takie bezwzględnie obnażają takie wady jak brak prawidłowej wentylacji i mostki termiczne co w połączeniu z dużą wilgotnością powietrza i szczelnymi oknami daje opłakane skutki w postaci ataków zagrzybienia w miejscach kondensacji pary wodnej na ścianach. Również brak lub
korozja izolacji poziomej widoczna jest na ścianach w lokalu znacznie wyraźniej niż w zwykłych warunkach. Problem dotyczy również budynków docieplonych bez naprawy izolacji przeciwwilgociowych lecz tu odpada mostek termiczny jako jedna z przyczyn.
Najlepszym przykładem mokrych i lekkich zim są okolice Wiednia.