Pompowanie wody z piwnic

kategoria: — site admin

Wypompowywanie wody z piwnic do których dostaje się woda gruntowa jest po pierwsze nie zgodne z prawem a po drugie działa odwrotnie do oczekiwanych efektów.
Wypompowywując wodę czy z wykonanej w piwnicy studzienki(depresji)czy z posadzki kierujemy wszystkie cieki wodne z okolicy po nasz budynek gdyż woda podąża tam gdzie ma odbiór.
Efektem takiego działania jest drastyczne pogorszenie stosunków wodnych pod budynkiem i w okolicy a ponad to pogorszenie mechaniki gruntu co może doprowadzić do katastrofy budowlanej.
Powodem tego jest płynna konsystencja gruntu na skutek dużej ilości wody i wymywania z wypompowywaną wodą cząsteczek gruntu.
Niestety metoda ta jest dość powszechnie stosowana.
Przykłady wody w piwnicach w galerii

Nigdy w ten sposób.