Uszczelnianie podszybia wind

Izolacja przeciwwodna podszybia wind , tu zajmiemy się wodą wewnętrzną która dostaje się do podszybia z przestrzeni garażu podziemnego.

Częstym problemem jest woda w podszybiu która przedostaje się z warstw posadzki garażu podziemnego. Źródłem tej wody jest przede wszystkim śnieg wwożony na samochodach który po stopnieniu dostaje się warstwami izolacji do szybów windowych. Dodatkowo w takich przypadka występuje zawilgocenie ścian klatek schodowych. W takim przypadku izolacja polega na buforowaniu windy . Ze względu na wysokie zasolenie wody pośniegowej i inne utrudnienia jest to zadanie dla doświadczonych ekip. Ingerencja wody może też występować w okresie intensywnych opadów deszczu jego wlewaniu się zjazdem do budynku i przewożonym na samochodach . Izolacja w obrębie posadzki klatek schodowych i podszybia jest pożądana.