Odtwarzanie zgodne ze sztuką izolacji przeciwwilgociowej

W przypadku uszkodzonej izolacji przeciwwilgociowej lub w przypadku braku izolacji przeciwwilgociowych należy przystąpić do osuszenia budynku wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwilgociowych. Sam proces powinien obejmować całe spektrum działań związanych z wybrana technologią czyli w szerokim skrócie : iniekcje w celu odtworzenia izolacji poziomej, redukcje soli zmagazynowanych w związku z podciąganiem wilgoci,szlamy uszczelniające i tynk wg specyfikacji WTA czyli tynkarska wyprawka niekapilarna. Pominięcie któregokolwiek z etapów technologii nie daje szans na pozytywny skutek naszych działań w dłuższym horyzoncie czasowym.