zagrzybianie w około okien

Zagrzybienie w glifach jest efektem kondensacji pary wodnej i absorbcji przez tynk w miejscu występowania punktu rosy. Zasadniczo za taki stan rzeczy spowodowany jest stosowaniem nie odpowiednich materiałów przez ekipy montujące okna okna.
Grzyb w glifach jest efektem przemarzania spowodowanym brakiem izolacji termicznej lub jej złym wykonaniem. Przede wszystkim gips z piachem nie zależnie od tego w jakiej formie występuje występuje, jest główną przyczyną magazynowania wilgoci i potęgowania mostków termicznych i efektu punktu rosy. Osuszenie i odgrzybienie polega między innymi na odpowiednim tynku i impregnacji hydrofobowej. Samo odgrzybianie nie przyniesie oczekiwanych efektów.
Dodatkowo wiele ekip montujących okna stosuje gips od zewnątrz a to już poniżej wszelkiej krytyki.