Izolacja przeciwwodna klin doszczelniający

W procesie osuszania budynków i odtwarzania izolacji od wewnątrz podpiwniczenia klin wodoszczelny w fasecie jest elementem prawie niezbędnym.
Wykucie fasetyi elastyczny klin wodoszczelny jest koniecznym elementem wewnętrznej wanny wodoszczelnej. Osuszanie budynków ich uszczelnianie i odtwarzanie izolacji przeciwwodnej opiera się na wykonaniu wszystkich wymaganych etapów izolacji wodochronnej zgodnie z zasadami sztuki .