Izolacja pozioma przeciwwilgociowa redukcja soli

Konsekwencją wadliwej izolacji poziomej przeciwwilgociowej jest między innymi wysokie zasolenie konstrukcji związane z podciąganiem kapilarnym wraz z wodą rozpuszczonych w niej soli. Są to sole naturalnie zawarte w glebie, sole w postaci nawozów szczególnie na terenach po rolniczych i sole drogowe sypane i wylewane na drogi i chodniki w okresie zimowym. Brak izolacji przeciwwilgociowej a w szczególności izolacji poziomej przeciwwilgociowej przez lata doprowadzał do zmagazynowania w ścianach wszelkich rodzajów soli. Odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowych nie może odbyć się bez ingerencji w problem zasolenia murów. Redukcja soli podczas odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych i osuszania budynku jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania tego budynku w przyszłości.