Groźne sole.

kategoria: — site admin

Przez lata ceramika budowlana potrafi zmagazynować duże ilości azotanów, chlorków i siarczanów.
Krystalizacja soli powoduje mechaniczne niszczenie ceramiki poza tym sól jako materiał wysoce higroskopijny absorbuje dodatkowe duże ilości wilgoci z otoczenia i magazynując je w powierzchniowej warstwie muru w dodatkowy sposób pogłębiając problem zawilgocenia .A cykle krystalizacji i absorbcji wilgoci wraz z migracją soli uszkadza mechanicznie jeszcze skuteczniej. Dlatego jakiekolwiek próby ratowania przed wilgocią bez ingerencji w sprawy soli są mało skuteczne.
Zmagazynowane sole.