Wybór technologii osuszenia i izolacji

kategoria: — site admin

Pamiętajmy iż nie każda izolacja w konsekwencji daje efekt osuszenia budynku i na odwrót nie każde osuszenie wiąże się z rozwiązaniem problemu wilgoci i izolacji na przyszłość. Wbijanie w ścianę blach czy innych przekładek zablokuje podciąganie wilgoci powyżej ich rzędnej ale nie rozwiążę osuszenia i redukcji soli które w dalszym ciągu będą magazynowały w ścianie pokłady wilgoci i w pewnych warunkach pulweryzowały tynki a w innych powodowały korozję biotyczną. To samo dotyczy metod elektryczno osmotycznych które nie rozwiązują problemu a pond to ich wpływ na nasze zdrowie nie jest obojętny i nie do końca zbadany. Wstawienie osuszaczy czy generatorów mikrofalowych też nie daje długofalowego rozwiązania bo w przypadku zawilgocenia spowodowanego brakiemizolacji lub ciągłości izolacji wilgoć wróci w postępie geometrycznym.
tylko kompleksowe podejście obejmujące odtworzenie wymaganych izolacji, redukcję zmagazynowanych soli oraz wytracenie wilgoci w procesie izolacyjnym daje pełem sukces i pewność na lata. Dlatego udzielamy najdłuższych na rynku gwarancji gdyż działamy kompleksowo i rozwiązujemy pełne spektrum problemów wpływających na kondycję budynku.