Ciągłość izolacji w budynku

Sama hydroizolacja to połowa sukcesu, trzeba zadbać o ciągłość wszystkich elementów hydroizolacji.

Wiele wilgoci w budynkach występuje mimo wykonanych hydroizolacji. Problemy te wynikają z braku ich ciągłości, czyli nie dowiązaniu poszczególnych elementów do siebie. Np. izolacja pozioma przeciwwilgociowa ścian nie jest doklejona do izolacją przeciwwilgociową pod posadzkową i powstaje mostek skutkujący zawilgoceniem ścian i w konsekwencji zagrzybieniem. Konsultacja na obiekcie pozwala ustalić stan izolacji, i wybrać odpowiednią technologie odtworzenia izolacji przeciwwilgociowych.