Izolacja pozioma fundamentow

Izolacja pozioma to podstawowa izolacja odpowiadająca za 90 do 95% problemów z wilgocią w budynkach. Odtworzenie izolacji poziomej fundamentów nie zależnie od przyczyny jej złego funkcjonowania jest podstawowym elementem ratowania budynku przed skutkami wilgoci i zagrzybienia. Metoda odtworzenia izolacji poziomej ma kolosalne znaczenie, dlatego wybór metody to połowa sukcesu. Istnieją na rynku metody połowiczne ( mechaniczne lub elektroniczne) które tylko w części rozwiązują problem. Konsultacja na obiekcie i przedstawienie Państwu wszystkich za i przeciw pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości co do wyboru metody.

Osuszanie fundamentów

Osuszanie fundamentów to nic innego jak odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej. Głownie chodzi tu o izolację przeciwwilgociową poziomą gdyż to ona ma wpływ na ponad 95% problemów z wilgocią. Osuszenie ścian i redukcje zmagazynowanych w nich soli możliwe jest tylko po uprzednim odtworzeniu izolacji poziomej.Technologia pozwala na odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych w 100% i prawidłowe funkcjonowanie budynku w przyszłości.

Osuszanie budynków a zima

Osuszanie budynków zimą możliwe jest tylko w podziemnych częściach budynków lub w dokładnie docieplonych częściach parterowych.
Możliwe jest jednak “audytowanie” budynków pod kątem wilgoci i braku izolacji przeciwwilgociowej jak i wybór dostępnych terminów realizacji osuszania budynku w nadchodzącym sezonie.

Wadliwa izolacja przeciwwilgociowa ?

W obecnym okresie wilgoć na ścianach i w efekcie korozja biotyczna nie koniecznie muszą wynikać z wad lub z braku izolacji przeciwwilgociowej.
Mogą być efektem występowania punktu rosy na zimnych powłokach wewnętrznych w pomieszczeniach, w takim przypadku zachęcamy do zdiagnozowania problemu i dobrania odpowiednich parametrów bytowych tak aby ten problem wyeliminować lub przynajmniej zmniejszyć do minimum.

Izolacja ciężka przeciwwodna piwnicy

Odtwarzanie izolacji przeciwwodnej ciężkiej to zadanie które nawet doświadczonym zawodnikom w branży stawia określone wyzwania i zastawia na nich pułapki. Odtworzenie izolacji przeciwwodnej zawsze jest zadaniem trudnym i wymagającym szczególnej staranności i doświadczenia. Zimą możemy odtworzyć izolację przeciwwodną w piwnicy o ile jest ona na tyle głęboko posadowiona że pozwala na uzyskanie komfortu termicznego.

Preparat o odgrzybiania w budynkach

Udostępniamy profesjonalne narzędzie do walki z zagrzybieniem i impregnacji przeciwwilgociowej miejsc po odgrzybieniu. Pamiętać należy jednak że samo odgrzybienie bez likwidacji przyczyny zagrzybienia czyli wilgoci nie odniesie trwałego efektu, jednak nasz preparat na pewno w dużo większym stopniu wydłuży okres przed ponownym pojawieniem się grzyba na ścianach. Dla trwałego rozwiązania problemu zachęcamy do zaproszenia nas na konsultację i ustalenie najlepszego rozwiązania

Zestaw do odgrzybiania i impregnacji.

Proponujemy zestaw do samodzilnej “walki” z korozją biotyczną cena 160 PLN.
Zestaw składa się z dwóch komponentów.

KOMPONENT A

Komponent A zastawu do likwidacji korozji biotycznej i impregnacji w budownictwie.
Rozpuszczalny w wodzie płynny preparat do zwalczania korozji biotycznej w murze i na drewnie do rozrobienia z wodą w stosunku 1:1.

Warunki bezpieczeństwa dotyczące stosowania produktu:
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością,
napojami i paszami dla
zwierząt.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu
podczas stosowania produktu.
Zanieczyszczone oczy przemyć
natychmiast dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast
przemyć dużą ilością wody
i mydła.
W przypadku awarii lub jeżeli źle
się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij
porady lekarza.

Aplikacja produktu:
Nakładać w miejscach porażonych biotycznie
najlepiej pędzlem. Z zachowaniem środków ochrony
rękawice gumowe, okulary ochronne,
odzież ochronna, maska oddechowa.
Preparat nakładamy na przetarte ściany w jednym
cyklu i pozostawiamy do wyschnięcia.
Pomieszczenia w trakcie prac muszą być wietrzone
a wprowadzenie osób i zwierząt jest możliwe po
całkowitym wywietrzeniu pomieszczeń i zaniku
zapachu.

Resztek preparatu nie wprowadzać do środowiska.

Preparat B nakładamy po około 24 godzinach.

KOMPONENT B

Komponent B zestawu do likwidacji korozji biotycznej i impregnacji w budownictwie.
Rozpuszczalna w wodzie płynna emulsja do impregnacji hydrofobowej miejsc porażonych biotycznie w budownictwie do rozrobienia z wodą w stosunku 1:1.

Warunki bezpieczeństwa dotyczące stosowania produktu:
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością,
napojami i paszami dla
zwierząt.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu
podczas stosowania produktu.
Zanieczyszczone oczy przemyć
natychmiast dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast
przemyć dużą ilością wody i mydła.
W przypadku awarii lub jeżeli źle
się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij
porady lekarza.

Aplikacja produktu:
Nakładać w miejscach porażonych biotycznie
najlepiej pędzlem w dwóch cyklach (mokre na mokre, po wyschnięciu hydrofobowość nie pozwala na dalsze aplikacje) z zachowaniem środków ochrony
rękawice gumowe, okulary ochronne, odzież ochronna.
Pomieszczenia w trakcie prac powinny być wietrzone
a wprowadzenie osób i zwierząt jest możliwe po
całkowitym wywietrzeniu pomieszczeń i zaniku
zapachu.

Resztek preparatu nie wprowadzać do środowiska.

Prace malarskie nie wcześniej niż po 24 godzinach od wyschnięcia.
Preparat konfekcjonowany przez Ray Art w oparciu o wiodącego producenta profesjonalnej chemii budowlanej.
WWW.rayart.pl
Warszawa-Wesoła 05-075
ul.Wspólna 37A

Uwaga: skuteczność aplikacji w przypadku braku likwidacji przyczyny zawilgocenia będzie ograniczona. W przypadku występowania punktu rosy aplikacja będzie w pewnym % zmniejszać skutki w postaci korozji biotycznej, jednak nie zlikwiduje jej trwale.

Zestaw