Izolacja pozioma fundamentow

Izolacja pozioma to podstawowa izolacja odpowiadająca za 90 do 95% problemów z wilgocią w budynkach. Odtworzenie izolacji poziomej fundamentów nie zależnie od przyczyny jej złego funkcjonowania jest podstawowym elementem ratowania budynku przed skutkami wilgoci i zagrzybienia. Metoda odtworzenia izolacji poziomej ma kolosalne znaczenie, dlatego wybór metody to połowa sukcesu. Istnieją na rynku metody połowiczne ( mechaniczne lub elektroniczne) które tylko w części rozwiązują problem. Konsultacja na obiekcie i przedstawienie Państwu wszystkich za i przeciw pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości co do wyboru metody.

Osuszanie fundamentów

Osuszanie fundamentów to nic innego jak odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej. Głownie chodzi tu o izolację przeciwwilgociową poziomą gdyż to ona ma wpływ na ponad 95% problemów z wilgocią. Osuszenie ścian i redukcje zmagazynowanych w nich soli możliwe jest tylko po uprzednim odtworzeniu izolacji poziomej.Technologia pozwala na odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych w 100% i prawidłowe funkcjonowanie budynku w przyszłości.

Osuszanie budynków iniekcje.

Iniekcja grawitacyjna jest podstawową techniką pozwalającą na odtworzenie izolacji poziomej a co za tym idzie w drugim etapie na osuszenie budynku.Iniekcje ciśnieniowe z zastosowaniem trochę innych pod względem chemicznym roztworów z równie dobrym skutkiem pozwalają na uzyskanie zadowalających efektów na polu osuszenia budynku. Pamiętać należy jednak że samo odtworzenie izolacji poziomej bez redukcji soli zmagazynowanych na skutek podciągania kapilarnego nie da satysfakcjonujących i długotrwałych efektów. Sole będą magazynowały wilgoć lub krystalizowały pulweryzując tynki i tak w kółko w zależności od poziomu wilgotności powietrza. Iniekcja tak ale z zachowaniem pełnego cyklu technologicznego.

Osuszanie budynków a zima

Osuszanie budynków zimą możliwe jest tylko w podziemnych częściach budynków lub w dokładnie docieplonych częściach parterowych.
Możliwe jest jednak “audytowanie” budynków pod kątem wilgoci i braku izolacji przeciwwilgociowej jak i wybór dostępnych terminów realizacji osuszania budynku w nadchodzącym sezonie.

Wadliwa izolacja przeciwwilgociowa ?

W obecnym okresie wilgoć na ścianach i w efekcie korozja biotyczna nie koniecznie muszą wynikać z wad lub z braku izolacji przeciwwilgociowej.
Mogą być efektem występowania punktu rosy na zimnych powłokach wewnętrznych w pomieszczeniach, w takim przypadku zachęcamy do zdiagnozowania problemu i dobrania odpowiednich parametrów bytowych tak aby ten problem wyeliminować lub przynajmniej zmniejszyć do minimum.

Izolacja ciężka przeciwwodna piwnicy

Odtwarzanie izolacji przeciwwodnej ciężkiej to zadanie które nawet doświadczonym zawodnikom w branży stawia określone wyzwania i zastawia na nich pułapki. Odtworzenie izolacji przeciwwodnej zawsze jest zadaniem trudnym i wymagającym szczególnej staranności i doświadczenia. Zimą możemy odtworzyć izolację przeciwwodną w piwnicy o ile jest ona na tyle głęboko posadowiona że pozwala na uzyskanie komfortu termicznego.

Osuszanie fundamentów

Jako osuszanie fundamentów rozumiemy odtworzenie izolacji poziomej ścian fundamentowych. Izolacja pozioma a w zasadzie jej brak lub wady odpowiadają za większość wilgoci i korozji biotycznej w budynkach. Odtworzenie izolacji poziomej ścian fundamentowych z doborem odpowiedniej metody jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania budynku w przyszłości.

Odtwarzanie izolacji poziomej fundamentów

Zasadniczym problemem przy 90% przypadków zawilgocenia w budynkach jest brak lub uszkodzenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Izolacja pionowa odpowiada za niewielki margines wilgoci w budynkach i nie ona stanowi problem. Co za tym idzie okopywania, opaski i inne tego typu zabiegi
są nie odpowiednim podejściem w osuszaniu budynków i odtwarzaniu izolacji przeciwwilgociowej.

Izolacja fundamentów a może inny problem

Nie zawsze problemy z wilgocią w budynkach tak podpiwniczonych jak i w parterowych związane są z koniecznością odtwarzania izolacji fundamentów. Często są to podstawowe błędy wykonawcze lub projektowe nie związane z wadami izolacji fundamentów, które doświadczony specjalista jest w stanie precyzyjnie określić i przyjąć odpowiednią dla problemu technologie naprawy.

Opaska jako izolacja przeciwwilgociowa ?

Nic bardziej błędnego w izolacjach jak wylewanie z betonu czy układanie z kostki do o koła budynku nie spotykamy.
Zastosowanie opaski jako izolacji przeciwwilgociowej jest dość powszechnie stosowane i równie często przyczynia się do pogorszenia sytuacji wilgociowej w budynku. Opaska zatrzymuje jedynie parowanie wody z gleby przy budynku czego efektem jest zawsze mokra gleba pod opaską, czyli odwrotnie do zamierzeń. Rolą opaski nie jest izolacja budynku ale zachowanie czystości elewacji, chodzi o to aby przy gwałtownym opadzie nie odbijało błotem na elewacje. Podsumowując opaska powinna być przepuszczalna i na tyle szeroka aby nie odbijało błotem na elewacje w czasie deszczu,natomiast jako izolacja przeciwwilgociowa czy element osuszania budynku działa wręcz odwrotnie.

Osuszanie budynków, izolacje a drenaż.

Osuszanie budynków i drenaż na działce nie idą w parze, drenaż nie jest elementem wpływającym na poziom wilgoci ścian. Tym elementem są izolacje przeciwwilgociowe.
Osuszanie budynków poprzez drenaż to mit. Woda z systemu musi być gdzieś odprowadzona, pytanie gdzie? W przypadku wzrostu poziomu wód podskórnych woda pojawia się najpierw w dołach chłonnych i wraz z dalszym wzrostem poziomu w systemie rur drenarskich więc gdzie tu sens drenowania.
Rolą drenażu nie jest walka z wodami podskórnymi, a zbicie wody opadowej z powierzchni działki w przypadku płytko zalegających warstw nieprzepuszczalnych dla wody i odprowadzenie jej do dołów chłonnych z których jest pobierana do prac gospodarczych w okresie suszy bądź znika jeżeli jeżeli pod dołami chłonnymi nie ma już warstwy nie przepuszczalnej dla wody.

Osuszanie budynków a poziom wód podskórnych

Poziom wód podskórnych nie jest istotnym elementem przy wadach izolacji przeciwwilgociowej budynków parterowych. Czy lustro wody podskórnej znajduje się okresowo 30 cm pod ławą fundamentową czy 120 cm pod ławą to przy braku izolacji poziomej lub jej wadach skutkuje to takim samym poziomem wilgoci w ścianach. Kapilarnie podciąganie związane jest z poziomem wilgoci w glebie a nie poziomem lustra wody podskórnej.

Izolacja ciężka przeciwwodna Uwaga!

W całym spektrum działań mających na celu doprowadzenie do efektu zwanego osuszanie budynków pełna ciągłość budowanych czy odtwarzanych hydroizolacji przeciwwodnych ma podstawowe znaczenie dla powodzenia całości działań.

Odtwarzanie izolacji ze szczególnym naciskiem na izolacje przeciwwodne fokusując się tylko na miejscach przecieków,działanie fragmentami nie doklejonymi do siebie nie rokuje pozytywnych efektów. W miejscu wycieku i punktowo działamy tylko w przypadku uszczelniania ww technologii iniekcji ciśnieniowych i plombowania w punktach dokładnie z djagnowanych uszkodzeń miejscowych kwalifikujących się do interwencji punktowej.

Izolacja przeciwwodna, roztopy i zalania.

Odwilż im bardziej gwałtowna tym bardziej testuje izolacje przeciwwodne budynków za sprawa zmiennego poziomu wód podskórnych. Wody podskórne natomiast są główną przyczyną zalewania podziemnych części budynków, w szczególności piwnic i garaży podziemnych. Okres wzrostu ciśnienia działającego na hydroizolacje spowodowany wzrostem poziomu wód podskórnych to też idealny okres do przeprowadzenia wizji na obiekcie i zadecydowania o metodzie naprawy.

Izolacja przeciwwilgociowa a termomodernizacja budynku

Wilgoć i grzyb pojawiają się często po ociepleniu budynku.Docieplając budynek zamykamy wilgoć w ścianach, kiedy poprzednio w dużej części oddawana była przez ściany na zewnątrz.Przed zrobieniem z domu szczelnego termosu upewnijmy się co do skuteczności izolacji przeciwwilgociowych i w razie potrzeby wykonajmy odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych i proces osuszania budynku a wykonana następnie termomodernizacja budynku będzie miała warunki do prawidłowego funkcjonowania.

Odtwarzanie hydroizolacji prace zewnętrzne

Wraz z końcem zimy i wzrostem temperatury możemy przystępować do odtwarzania izolacji w tych przypadkach w których konieczny jest komfort termiczny. Czyli w praktyce dotyczy to wszystkich obiektów niepodpiwniczonych i tych w których pomimo możliwości odtworzenia hydroizolacji od środka słabe docieplenie bądź jego brak uniemożliwiają prace w zimie. Osuszanie takich budynków a w zasadzie odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych powinno się wykonać w okresach ciepłych od wiosny do jesieni.

Osuszanie budynków trafna diagnoza

Przed przystąpieniem do prac mających na celu osuszenie budynku koniecznie należy wykonać audyt w celu określenia przyczyny i w konsekwencji wybrać taką technologię osuszenia budynku która będzie najbardziej adekwatna do naszego przypadku. Osuszenie budynku a w szczególności odgrzybienie nie zawsze związane jest z odtwarzaniem izolacji przeciwwilgociowej.

Osuszanie budynków izolacja przeciwwilgociowa

W odtwarzaniu izolacji przeciwwilgociowej i osuszaniu budynków często spotykamy się z posadowieniem izolacji poziomej ścian i posadzki na różnych rzędnych.

Izolacja pozioma wykonana na różnych rzędnych często nie jest dowiązana do siebie wzajemnie co skutkuje wilgocią . Częstym przykładem takiego błędu w ciągłości izolacji poziomej przeciwwilgociowej jest parter budynku z rzędną posadzki jednej części zaniżoną w stosunku do reszty parteru. Stan taki przyczynia się do korozji biotycznej w budynku . Ray Art rozwiązuje tego typu problemy w oparciu o nasze autorskie rozwiązania.

Izolacja przeciwwilgociowa rozbudowa budynku

W procesie osuszania budynków i odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych, spotykamy się często z brakiem skuteczności izolacji , czego skutkiem jest podciąganie kapilarne wody,mostki wilgociowe jednym słowem wilgoć i grzyb w budynku.

W takich przypadkach należy dokładnie określić z która forma uszkodzeń jest przyczyną wilgoci oraz zagrzybiania oraz wykonać zabiegi mające na celu uzyskanie ciągłości izolacji, odtworzenie hydroizolacji w przypadku ich braku lub dowiązanie w miejscach mostków wilgociowych. Jako Ray Art w oparciu o 25 lat doświadczenia stworzyliśmy technologię pozwalającą na skuteczne odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej i uzyskanie jej ciągłości w sposób pozwalający mieszkać w budynku w trakcie wykonywania prac. Wszystkie stosowane środki maja atesty do stosowania w zbiornikach wody pitnej i nie są szkodliwe w żadnej postaci.

Odgrzybianie ścian, zasada

Odgrzybianie ścian bez ustalenia i likwidacji przyczyny wilgoci, nie odniesie spodziewanego skutku.

Odgrzybianie ścian powinno być działaniem , wieńczącym proces eliminacji wilgoci, najczęściej poprzez odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej. Ustalenie czy przyczyna tkwi w błędach hydroizolacji czy jest efektem występowania kondensacji wilgoci jest podstawą do dalszego działania. Odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej lub usunięcie mostków termicznych oraz usprawnienie wentylacji daje szanse na sukces procesu odgrzybiania i osuszania budynku. Jedynie po zalaniach, awariach i powodziach po wyschnięciu ścian odgrzybianie ma sens.

Izolacja przeciwwodna klin doszczelniający

W procesie osuszania budynków i odtwarzania izolacji od wewnątrz podpiwniczenia klin wodoszczelny w fasecie jest elementem prawie niezbędnym.
Wykucie fasetyi elastyczny klin wodoszczelny jest koniecznym elementem wewnętrznej wanny wodoszczelnej. Osuszanie budynków ich uszczelnianie i odtwarzanie izolacji przeciwwodnej opiera się na wykonaniu wszystkich wymaganych etapów izolacji wodochronnej zgodnie z zasadami sztuki .

Uszczelnianie podszybia wind

Izolacja przeciwwodna podszybia wind , tu zajmiemy się wodą wewnętrzną która dostaje się do podszybia z przestrzeni garażu podziemnego.

Częstym problemem jest woda w podszybiu która przedostaje się z warstw posadzki garażu podziemnego. Źródłem tej wody jest przede wszystkim śnieg wwożony na samochodach który po stopnieniu dostaje się warstwami izolacji do szybów windowych. Dodatkowo w takich przypadka występuje zawilgocenie ścian klatek schodowych. W takim przypadku izolacja polega na buforowaniu windy . Ze względu na wysokie zasolenie wody pośniegowej i inne utrudnienia jest to zadanie dla doświadczonych ekip. Ingerencja wody może też występować w okresie intensywnych opadów deszczu jego wlewaniu się zjazdem do budynku i przewożonym na samochodach . Izolacja w obrębie posadzki klatek schodowych i podszybia jest pożądana.

zagrzybianie w około okien

Zagrzybienie w glifach jest efektem kondensacji pary wodnej i absorbcji przez tynk w miejscu występowania punktu rosy. Zasadniczo za taki stan rzeczy spowodowany jest stosowaniem nie odpowiednich materiałów przez ekipy montujące okna okna.
Grzyb w glifach jest efektem przemarzania spowodowanym brakiem izolacji termicznej lub jej złym wykonaniem. Przede wszystkim gips z piachem nie zależnie od tego w jakiej formie występuje występuje, jest główną przyczyną magazynowania wilgoci i potęgowania mostków termicznych i efektu punktu rosy. Osuszenie i odgrzybienie polega między innymi na odpowiednim tynku i impregnacji hydrofobowej. Samo odgrzybianie nie przyniesie oczekiwanych efektów.
Dodatkowo wiele ekip montujących okna stosuje gips od zewnątrz a to już poniżej wszelkiej krytyki.

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa w obiegowym pojęciu odpowiada za większość problemów z wilgocią w budynkach, czy to prawda?

Znaczenie izolacji przeciwwilgociowej pionowej jest mało istotne, przy problemach z wilgocią w budynkach i odpowiada za niewielki % problemu zawilgocenia budynków.
Wynika to z tego iż ściany nie podciągają wilgoci w poziomie, i dlatego tylko nieznaczny procent wilgoci w budynkach pochodzi z wad lub braku izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Dlatego odtwarzając izolację pionową przeciwwilgociową bez odtworzenia izolacji poziomej przeciwwilgociowej może wręcz pogorszyć sytuację zamykając wilgoć w ścianie.
Natomiast przy izolacji , przeciwwodnej izolacja pionowa jest nie do przecenienia, gdyż razem obie izolacje tworzą szczelną dla wody napierającej wannę.
Tak zwane podejście tradycyjne, okopanie budynku,nałożenie papy od zewnątrz to strzał do własnej bramki.

Izolacja przeciwwodna uszczelnianie piwnic

Przeciekające piwnice stanowią znaczny problem dla budynku, a uszczelnienie piwnic poprzez odtworzenie izolacji przeciwwodnej należy powierzyć doświadczonym fachowcom .
Przeciekające w okresie podwyższonego poziomu wód podskórnych piwnice, szczególnie jeżeli zlokalizowane są w nich urządzenia grzewcze lub lokale mieszkalne to już nie lada problem. Tak czy inaczej bark izolacji przeciwwodnych degraduje budynek i ma to kolosalny wpływ na zdrowie mieszkańców budynku. Odtworzenie izolacji przeciwwodnych zawsze poparte musi być gruntowną analizą problemu i odpowiednią technologią naprawy. Jedno jest jednak pewne, w większości przypadków próby odtworzenia izolacji od zewnątrz skazane są na niepowodzenie. Tylko szczelna wytworzona wewnętrznie wanna przyniesie efekt.

Ciągłość izolacji w budynku

Sama hydroizolacja to połowa sukcesu, trzeba zadbać o ciągłość wszystkich elementów hydroizolacji.

Wiele wilgoci w budynkach występuje mimo wykonanych hydroizolacji. Problemy te wynikają z braku ich ciągłości, czyli nie dowiązaniu poszczególnych elementów do siebie. Np. izolacja pozioma przeciwwilgociowa ścian nie jest doklejona do izolacją przeciwwilgociową pod posadzkową i powstaje mostek skutkujący zawilgoceniem ścian i w konsekwencji zagrzybieniem. Konsultacja na obiekcie pozwala ustalić stan izolacji, i wybrać odpowiednią technologie odtworzenia izolacji przeciwwilgociowych.

Uszczelnianie budowli, certyfikat Koster

W uszczelnianiu podziemnych części budynków i dylatacji oraz w odtwarzaniu izolacji przeciwwilgociowych istotną rzeczą jest wiedza a przede wszystkim doświadczenie zebrane przez lata pracy przy uszczelnianiu, iniekcjach, osuszaniu budynków i odtwarzaniu izolacji. Ray Art między innymi dzięki naszemu doświadczeniu w izolacjach jest autoryzowanym wykonawcą izolacji przeciwwilgociowych,uszczelnień żywicami iniekcyjnymi, izolacji przeciwwodnych, osuszaniu budynków i odgrzybianiu budynków w technologii Koester co potwierdzają otrzymywane od lat certyfikaty.
Certyfikat Koester

Certyfikat Remmers osuszanie izolacje

W odtwarzaniu izolacji przeciwwilgociowych istotną rzeczą jest wiedza a przede wszystkim doświadczenie zebrane przez lata pracy przy osuszaniu budynków i odtwarzaniu izolacji. Ray Art między innymi dzięki naszemu doświadczeniu w izolacjach jest autoryzowanym wykonawcą izolacji przeciwwilgociowych, izolacji przeciwwodnych, osuszaniu budynków i odgrzybianiu budynków w technologii Remmers co potwierdzają otrzymywane od lat certyfikaty. Certyfikat Remmers

Izolacja przeciwwilgociowa i termoizolacja drzwi

Zabezpieczenie przestrzeni pod drzwiami pod względem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej to zasadniczo istotny punkt wpływający na komfort użytkowania budynku.
Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna w strefie drzwi najlepiej jeżeli jest zrobiona na etapie budowy budynku. Jeżeli pominięto te izolacje lub źle wykonano to można skutecznie rozwiązać problem i odtworzyć wymagane izolacje koszt jednak jest znacznie odbiegnie od niskich kosztów izolacji wykonanej pierwotnie na etapie budowy stanu surowego lub remontu kapitalnego.

Przemarzanie = wilgoć i zagrzybienie

Przemarzanie ścian doprowadzające do występowania punktu rosy w pomieszczeniach następuje często po elementach konstrukcji budynku. Najczęściej zagrzybienie występuje w rejonie nadproży, wieńców i innych betonowych i zbrojonych elementów.Odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowych w takich przypadkach nie odniesie skutku samoistnie. Termomodernizacja i odpowiednia wentylacja to rozwiązanie plus oczywiście hydroizolacje.Po likwidacji przyczyny wilgoci a co za tym idzie zagrzybienia proces odgrzybiania ma sens.

Odtwarzanie zgodne ze sztuką izolacji przeciwwilgociowej

W przypadku uszkodzonej izolacji przeciwwilgociowej lub w przypadku braku izolacji przeciwwilgociowych należy przystąpić do osuszenia budynku wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwilgociowych. Sam proces powinien obejmować całe spektrum działań związanych z wybrana technologią czyli w szerokim skrócie : iniekcje w celu odtworzenia izolacji poziomej, redukcje soli zmagazynowanych w związku z podciąganiem wilgoci,szlamy uszczelniające i tynk wg specyfikacji WTA czyli tynkarska wyprawka niekapilarna. Pominięcie któregokolwiek z etapów technologii nie daje szans na pozytywny skutek naszych działań w dłuższym horyzoncie czasowym.

hydroizolacja błędy wykonawcze i korozja

Izolacja przeciwwilgociowa podlega wielorakim uszkodzeniom, dotyczy to szczególnie budynków z izolacjami z lat 60,70 i 80 które ze względu na wady materiałowe i oszczędne stosowanie nie wygrały próby czasu. Podstawową wadą obecnych izolacji przeciwwilgociowych poza jej położeniem jest ich zaniechanie na fragmentach obiektu. Zdarza się że do izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej zastosowano materiały nie odpowiednie do warunków w jakich przyjdzie im funkcjonować . W takich sytuacjach błędów w izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powinniśmy określić rodzaj uszkodzenia i odtworzyć hydroizolacje odpowiednio dobierając technologię.

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa redukcja soli

Konsekwencją wadliwej izolacji poziomej przeciwwilgociowej jest między innymi wysokie zasolenie konstrukcji związane z podciąganiem kapilarnym wraz z wodą rozpuszczonych w niej soli. Są to sole naturalnie zawarte w glebie, sole w postaci nawozów szczególnie na terenach po rolniczych i sole drogowe sypane i wylewane na drogi i chodniki w okresie zimowym. Brak izolacji przeciwwilgociowej a w szczególności izolacji poziomej przeciwwilgociowej przez lata doprowadzał do zmagazynowania w ścianach wszelkich rodzajów soli. Odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowych nie może odbyć się bez ingerencji w problem zasolenia murów. Redukcja soli podczas odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych i osuszania budynku jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania tego budynku w przyszłości.

Hydroizolacja pozioma - zabezpieczenie przed wilgocią i grzybami

problemy z izolacja przeciwwilgociową poziomą a w konsekwencji z wilgocią i zagrzybieniem w budynku spowodowane mogą być między innymi brakiem izolacji poziomej przeciwwilgociowej co może wynikać z błędów na etapie stanu surowego budowy lub nie położeniem izolacji poziomej co szczególnie dotyczy budynków starszych niż lata 1960/1970 co do których warunki techniczne nie nakazywały szczególnej dbałości o izolacje przeciwwilgociowe. Najwięcej budynków bez izolacji poziomej przeciwwilgociowej to jednak obiekty przed wojenne i te zabytkowe znacznie starsze.
We wszystkich tych przypadkach należy odtworzyć izolacje poziomą przeciwwilgociowa w celu usunięcia się problemów z wilgocią i zagrzybieniem.

Preparat o odgrzybiania w budynkach

Udostępniamy profesjonalne narzędzie do walki z zagrzybieniem i impregnacji przeciwwilgociowej miejsc po odgrzybieniu. Pamiętać należy jednak że samo odgrzybienie bez likwidacji przyczyny zagrzybienia czyli wilgoci nie odniesie trwałego efektu, jednak nasz preparat na pewno w dużo większym stopniu wydłuży okres przed ponownym pojawieniem się grzyba na ścianach. Dla trwałego rozwiązania problemu zachęcamy do zaproszenia nas na konsultację i ustalenie najlepszego rozwiązania

Hydroizolacja balkonów i tarasów

Idzie okres odwilży i opadów deszczu a co za tym idzie wadliwe izolacje tarasów doprowadzą do przecieków i wilgoci a w konsekwencji do zniszczeń i grzyba na ścianach.
W nadchodzącym okresie będzie dużo problemów z wadliwą izolacją tarasu w postaci zalewania pomieszczeń pod tarasem i rozwoju zagrzybienia w związku z wilgocią. Jest to najlepszy okres do precyzyjnego ustalenia przyczyny przecieków czyli wad izolacji, wybrania metody naprawy izolacji tarasu i zarezerwowania terminu na okres sprzyjający naprawą zewnętrznym.

Geneza zagrzybienia i odgrzybianie

Grzyb, zagrzybienie występujące w okresach grzewczych w naszych budynkach można w zależności od warunków wilgociowych i innych parametrów wyeliminować lub zagrzybienie ograniczyć poprzez nie zastawianie ścian szczytowych narażonych na przemarzanie i mostki termiczne. Nie dosuwajmy mebli do ścian, zachowujmy przerwę pomiędzy ścianą a meblem tak aby zachować swobodną cyrkulację powietrza w tej przestrzeni i możliwość dogrzania wewnętrznej powierzchni ściany. Kardynalnym błędem jest natomiast montowanie na ścianach zewnętrznych, szczytowych szaf przesuwanych i innych zabudów. Każdy stolarz powinien o tym wiedzieć ale pomimo to nawet ci którzy o tym wiedzą w trosce o zyski nie powiedzą klientowi że jest to błąd bo może zrezygnuje z usługi ze względu na brak innego miejsca pod zabudowę lub weźmie innego wykonawcę który nie będzie miał takich oporów. Odpowiednie ustawienie i wbudowanie mebli ma znaczenie. Nasi specjaliści po wizycie na obiekcie dokładnie zbadają problem i przedstawią odpowiednie rozwiązania.

odgrzybianie ścian w budynkach

Samo odgrzybienie ścian bez likwidacji przyczyny zawilgocenia nie da rezultatów w dłuższym terminie, najdalej za dwa do trzech tygodni wilgoć spowoduje że grzyb zacznie się namnażać na nowa a po dwóch do trzech miesięcy stwierdzimy to naocznie.Szkoda zdrowia walczmy z grzybem systemowo wychodząc z założenia że samo odgrzybienie jest tylko zakończeniem procesu likwidacji źródeł wilgoci w naszym domu.

Wilgoć a mostki termiczne, przemarzanie ścian

Mostki termiczne w okresie zimowym są podstawową przyczyną zagrzybienia w budynkach, czyli w miejscu przemarzania na zimnych ścianach następuje kondensacja wilgoci z powietrza w pomieszczeniach. Nie zawsze jednak zawilgocenie na ścianach i co za tym idzie zagrzybienie spowodowane jest mostkami termicznymi jako takimi. Często pomimo prawidłowego ocieplenia budynku występuje to zjawisko a spowodowane jest to składowa parametrów takich jak wentylacja, wilgotność powietrza w pomieszczeniach, temperatura i ciągłość temperatury w obiekcie jak i sama cyrkulacja powietrza wewnątrz budynku związana z układem pomieszczeń. Nasze wieloletnie doświadczenia związane z problemem wilgoci w budynkach pozwoli nam rozwiązać Państwa problem związany z zagrzybieniem i związanymi z tym problemami zdrowotnymi.

profesjonalne odtwarzanie hydroizolacji

Odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowej jest procesem który powinien zawierać w sobie samo odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej, osuszenie substancji budynku i przygotowanie chemiczne ścian do prawidłowego funkcjonowania w przyszłości. Samo np. podcięcie ścian i wbicie przepony poziomej nie rozwiązuje problemu i kłopot pozostaje taki sam jak był. W kwestii odtwarzania izolacji przeciwwilgociowej i osuszania należy działać kompleksowo na wszystkie aspekty problemu.

Uszczelnianie zawilgoconych posadzek

W ostatnim czasie coraz częściej występuje problem spękanych i przeciekających posadzek w niskich parterach na poziomie zero.
posiadamy odpowiednią technologie pozwalającą na reperacje spękanych posadzek i uszczelnienie całej powierzchni parteru.
Dotyczy to występujących plam wilgoci jak i dostawania się wody która występuje w postaci zastoisk na powierzchni posadzki.

izolacje przeciwwilgociowa i przeciwwodna

W procesie odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych a w szczególności izolacji przeciwwodnych powinniśmy pamiętać o tym iż tylko zachowanie ciągłości tych izolacji nadaje sens całemu przedsięwzięciu. Odtwarzanie po fragmencie tam gdzie wydaje się że coś jest z izolacją nie tak doje skutek żadem a tylko powoduje zamieszanie i koszty. pamiętajmy izolacja przeciwwilgociowa tak jak i izolacja przeciwwodna muszą być wykonywane i odtwarzanie z zachowaniem ciągłości dla całości konstrukcji.

osuszanie budynków, hydroizolacje

Wybór notatek na temat odtwarzania izolacji i osuszania budynków będzie pojawiał się w tej zakładce, zapraszamy do zapoznania się z problematyką izolacji przeciwwilgociowych i izolacji przeciwwodnych w nowym i starym budownictwie.

Zestaw do odgrzybiania i impregnacji.

Proponujemy zestaw do samodzilnej “walki” z korozją biotyczną cena 160 PLN.
Zestaw składa się z dwóch komponentów.

KOMPONENT A

Komponent A zastawu do likwidacji korozji biotycznej i impregnacji w budownictwie.
Rozpuszczalny w wodzie płynny preparat do zwalczania korozji biotycznej w murze i na drewnie do rozrobienia z wodą w stosunku 1:1.

Warunki bezpieczeństwa dotyczące stosowania produktu:
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością,
napojami i paszami dla
zwierząt.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu
podczas stosowania produktu.
Zanieczyszczone oczy przemyć
natychmiast dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast
przemyć dużą ilością wody
i mydła.
W przypadku awarii lub jeżeli źle
się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij
porady lekarza.

Aplikacja produktu:
Nakładać w miejscach porażonych biotycznie
najlepiej pędzlem. Z zachowaniem środków ochrony
rękawice gumowe, okulary ochronne,
odzież ochronna, maska oddechowa.
Preparat nakładamy na przetarte ściany w jednym
cyklu i pozostawiamy do wyschnięcia.
Pomieszczenia w trakcie prac muszą być wietrzone
a wprowadzenie osób i zwierząt jest możliwe po
całkowitym wywietrzeniu pomieszczeń i zaniku
zapachu.

Resztek preparatu nie wprowadzać do środowiska.

Preparat B nakładamy po około 24 godzinach.

KOMPONENT B

Komponent B zestawu do likwidacji korozji biotycznej i impregnacji w budownictwie.
Rozpuszczalna w wodzie płynna emulsja do impregnacji hydrofobowej miejsc porażonych biotycznie w budownictwie do rozrobienia z wodą w stosunku 1:1.

Warunki bezpieczeństwa dotyczące stosowania produktu:
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością,
napojami i paszami dla
zwierząt.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu
podczas stosowania produktu.
Zanieczyszczone oczy przemyć
natychmiast dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast
przemyć dużą ilością wody i mydła.
W przypadku awarii lub jeżeli źle
się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij
porady lekarza.

Aplikacja produktu:
Nakładać w miejscach porażonych biotycznie
najlepiej pędzlem w dwóch cyklach (mokre na mokre, po wyschnięciu hydrofobowość nie pozwala na dalsze aplikacje) z zachowaniem środków ochrony
rękawice gumowe, okulary ochronne, odzież ochronna.
Pomieszczenia w trakcie prac powinny być wietrzone
a wprowadzenie osób i zwierząt jest możliwe po
całkowitym wywietrzeniu pomieszczeń i zaniku
zapachu.

Resztek preparatu nie wprowadzać do środowiska.

Prace malarskie nie wcześniej niż po 24 godzinach od wyschnięcia.
Preparat konfekcjonowany przez Ray Art w oparciu o wiodącego producenta profesjonalnej chemii budowlanej.
WWW.rayart.pl
Warszawa-Wesoła 05-075
ul.Wspólna 37A

Uwaga: skuteczność aplikacji w przypadku braku likwidacji przyczyny zawilgocenia będzie ograniczona. W przypadku występowania punktu rosy aplikacja będzie w pewnym % zmniejszać skutki w postaci korozji biotycznej, jednak nie zlikwiduje jej trwale.

Zestaw

Osuszanie budynków

Osuszanie budynków, izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, fundamentów

Firma RAY ART nieprzerwanie od 1995 roku dba o izolację i przeciwdziałanie wilgoci we wszelkiego typu obiektach budowlanych. Tworzymy oraz restaurujemy izolacje przeciwwilgociowe, wykonujemy osuszanie budynków oraz ekspertyzy budowlane. Zajmujemy się także profesjonalnym doradztwem w tym zakresie. Siedziba naszej firmy znajduje się w Warszawie, jednak usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Profesjonalne osuszanie i izolowanie fundamentów

Lata doświadczeń, znajomość polskich standardów i norm pozwalają nam dać gwarancję, że odnowione lub wykonane przez naszą firmę izolacje przeciwwodne oraz izolacje przeciwwilgociowe będą trwałe i bezpieczne – zarówno dla konstrukcji, jak i użytkowników obiektu. Jesteśmy w stanie dopasować się do wszystkich, nawet wysoko wyspecjalizowanych procedur budowlanych. Dzięki temu wykonaliśmy już niejedno skuteczne osuszanie fundamentów oraz wiele trwałych izolacji, ratując w ten sposób szereg obiektów w kraju i za granicą.

Suche i zdrowe obiekty — odgrzybianie i osuszanie budynków

Rozwiążemy wszelkie związane z izolacją problemy techniczne, tym samym niwelując wynikłe z nich problemy zdrowotne. Wilgoć sprzyja bowiem rozwojowi pleśni i grzybów, które mają niekorzystny wpływ na organizm człowieka. Dlatego oferta naszej firmy obejmuje nie tylko osuszanie budynków, ale także odgrzybianie budynków. Dalszy rozwój pleśni jest dodatkowo utrudniony dzięki wykonaniu szczelnej bariery dla wilgoci.

Wysoka jakość izolacji przeciwwilgociowej

Decydując się na współpracę z firmą RAY ART, zyskują Państwo pewność, że izolacja fundamentów, izolacja przeciwwodna czy osuszanie piwnic wykonane zostało na najwyższym poziomie. Potwierdzeniem wysokiej jakości usług jest fakt, że posiadamy certyfikaty autoryzowane wiodących producentów materiałów izolacyjnych, między innymi:

Remmers

Koester

Osuszenie ścian

Jeśli od lat bezskutecznie walczą Państwo z wilgocią w budynku, nie znaczy to, że sprawa jest przegrana – najprawdopodobniej błędnie dobierane były metody wykonania zabezpieczeń. Nasza firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby rozwiązać problem. Przeprowadzone przez nas osuszanie ścian będzie skuteczne, a późniejsze zabezpieczenie pozwoli w pełni zlikwidować uciążliwy kłopot.

KOM: 602 351 644 e.mail: tech@rayart.pl

www.osuszanie-budynkow.com.pl
www.osuszanie-budynkow.pl
www.odgrzybianie.pl
www.autopodlewanie.com.pl
OFERUJEMY:
Konsultacje w zakresie zabezpieczeń przeciwwilgociowych
Odtwarzanie izolacji poziomej
Odtwarzanie izolacji pionowej
Osuszanie budynków
Izolacje przeciwwodne
Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje tarasów
Redukcje zmagazynowanych soli
Likwidacje mostków wilgociowych
Uszczelnianie garaży podziemnych i tuneli
Uszczelnianie zbiorników
Impregnacje przeciwwilgociową oraz odgrzybianie pomieszczeń
Wypożyczalnie osuszaczy pomieszczeń
Wypompowywanie wody z piwnic po zalaniach pompami o wysokiej wydajności
Wentylację higrosterowaną

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na profesjonalny zestaw do odgrzybiania i impregnacji w miejscach korozji biotycznej przygotowaliśmy sety do amatorskiego stosowania w oparciu o wiodące technologie. Cena zestawu 160 PLN, wydajność w stosowaniu od około 15 do 25 m2. Opis i informacje. zamówienia pod

Zapraszamy również na naszą stronę
WWW.REKLAMOWNIA.PL

—————————————————————————————————————–
AKTUALNOŚCI

Izolacja pozioma fundamentów

Izolacja pozioma to podstawowa izolacja odpowiadająca za 90 do 95% problemów z wilgocią w budynkach. Odtworzenie izolacji poziomej fundamentów nie zależnie od przyczyny jej złego funkcjonowania jest podstawowym elementem ratowania budynku przed skutkami wilgoci i zagrzybienia. Metoda odtworzenia izolacji poziomej ma kolosalne znaczenie, dlatego wybór metody to połowa sukcesu. Istnieją na rynku metody połowiczne ( mechaniczne lub elektroniczne) które tylko w części rozwiązują problem. Konsultacja na obiekcie i przedstawienie Państwu wszystkich za i przeciw pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości co do wyboru metody.

Osuszanie fundamentów

Osuszanie fundamentów to nic innego jak odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej. Głownie chodzi tu o izolację przeciwwilgociową poziomą gdyż to ona ma wpływ na ponad 95% problemów z wilgocią. Osuszenie ścian i redukcje zmagazynowanych w nich soli możliwe jest tylko po uprzednim odtworzeniu izolacji poziomej.Technologia pozwala na odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych w 100% i prawidłowe funkcjonowanie budynku w przyszłości.

Osuszanie budynków iniekcje.

Iniekcja grawitacyjna jest podstawową techniką pozwalającą na odtworzenie izolacji poziomej a co za tym idzie w drugim etapie na osuszenie budynku.Iniekcje ciśnieniowe z zastosowaniem trochę innych pod względem chemicznym roztworów z równie dobrym skutkiem pozwalają na uzyskanie zadowalających efektów na polu osuszenia budynku. Pamiętać należy jednak że samo odtworzenie izolacji poziomej bez redukcji soli zmagazynowanych na skutek podciągania kapilarnego nie da satysfakcjonujących i długotrwałych efektów. Sole będą magazynowały wilgoć lub krystalizowały pulweryzując tynki i tak w kółko w zależności od poziomu wilgotności powietrza. Iniekcja tak ale z zachowaniem pełnego cyklu technologicznego.

Osuszanie budynków a zima

Osuszanie budynków zimą możliwe jest tylko w podziemnych częściach budynków lub w dokładnie docieplonych częściach parterowych.
Możliwe jest jednak “audytowanie” budynków pod kątem wilgoci i braku izolacji przeciwwilgociowej jak i wybór dostępnych terminów realizacji osuszania budynku w nadchodzącym sezonie.

Wadliwa izolacja przeciwwilgociowa ?

W obecnym okresie wilgoć na ścianach i w efekcie korozja biotyczna nie koniecznie muszą wynikać z wad lub z braku izolacji przeciwwilgociowej.
Mogą być efektem występowania punktu rosy na zimnych powłokach wewnętrznych w pomieszczeniach, w takim przypadku zachęcamy do zdiagnozowania problemu i dobrania odpowiednich parametrów bytowych tak aby ten problem wyeliminować lub przynajmniej zmniejszyć do minimum.

Izolacja przeciwwodna ciężka piwnicy

Odtwarzanie izolacji przeciwwodnej ciężkiej to zadanie które nawet doświadczonym zawodnikom w branży stawia określone wyzwania i zastawia na nich pułapki. Odtworzenie izolacji przeciwwodnej zawsze jest zadaniem trudnym i wymagającym szczególnej staranności i doświadczenia. Zimą możemy odtworzyć izolację przeciwwodną w piwnicy o ile jest ona na tyle głęboko posadowiona że pozwala na uzyskanie komfortu termicznego.

Izolacja pozioma

Jako osuszanie fundamentów rozumiemy odtworzenie izolacji poziomej ścian fundamentowych. Izolacja pozioma a w zasadzie jej brak lub wady odpowiadają za większość wilgoci i korozji biotycznej w budynkach. Odtworzenie izolacji poziomej ścian fundamentowych z doborem odpowiedniej metody jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania budynku w przyszłości,

Odtwarzanie izolacji poziomej fundamentów.

Zasadniczym problemem przy 90% przypadków zawilgocenia w budynkach jest brak lub uszkodzenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Izolacja pionowa odpowiada za niewielki margines wilgoci w budynkach i nie ona stanowi problem. Co za tym idzie okopywania, opaski i inne tego typu zabiegi nie są odpowiednim podejściem w osuszaniu budynków i odtwarzaniu izolacji przeciwwilgociowej. Pamiętajmy izolacja pozioma to główna przyczyna problemu.

Izolacja fundamentów a może inny problem?

Nie zawsze problemy z wilgocią w budynkach tak podpiwniczonych jak i w parterowych związane są z koniecznością odtwarzania izolacji fundamentów. Często są to podstawowe błędy wykonawcze lub projektowe nie związane z wadami izolacji fundamentów, które doświadczony specjalista jest w stanie precyzyjnie określić i przyjąć odpowiednią dla problemu technologie naprawy.

Opaska jako izolacja przeciwwilgociowa ?

Nic bardziej błędnego w izolacjach jak wylewanie z betonu czy układanie z kostki do o koła budynku nie spotykamy.

Zastosowanie opaski jako izolacji przeciwwilgociowej jest dość powszechnie stosowane i równie często przyczynia się do pogorszenia sytuacji wilgociowej w budynku.
Opaska zatrzymuje jedynie parowanie wody z gleby przy budynku czego efektem jest zawsze mokra gleba pod opaską, czyli odwrotnie do zamierzeń. Rolą opaski nie jest izolacja budynku ale zachowanie czystości elewacji, chodzi o to aby przy gwałtownym opadzie nie odbijało błotem na elewacje. Podsumowując opaska powinna być przepuszczalna i na tyle szeroka aby nie odbijało błotem na elewacje w czasie deszczu,natomiast jako izolacja przeciwwilgociowa czy element osuszania budynku działa wręcz odwrotnie.

Osuszanie budynków, izolacje a drenaż.

Osuszanie budynków i drenaż na działce nie idą w parze, drenaż nie jest elementem wpływającym na poziom wilgoci ścian. Tym elementem są izolacje przeciwwilgociowe warszawa.
Osuszanie budynków warszawa poprzez drenaż to mit. Woda z systemu musi być gdzieś odprowadzona, pytanie gdzie? W przypadku wzrostu poziomu wód podskórnych woda pojawia się najpierw w dołach chłonnych i wraz z dalszym wzrostem poziomu w systemie rur drenarskich więc gdzie tu sens drenowania.
Rolą drenażu nie jest walka z wodami podskórnymi, a zbicie wody opadowej z powierzchni działki w przypadku płytko zalegających warstw nieprzepuszczalnych dla wody i odprowadzenie jej do dołów chłonnych z których jest pobierana do prac gospodarczych w okresie suszy bądź znika jeżeli jeżeli pod dołami chłonnymi nie ma już warstwy nie przepuszczalnej dla wody.

Osuszanie budynków a poziom wód podskórnych

Poziom wód podskórnych nie jest istotnym elementem przy wadach izolacji przeciwwilgociowej budynków parterowych. Czy lustro wody podskórnej znajduje się okresowo 30 cm pod ławą fundamentową czy 120 cm pod ławą to przy braku izolacji poziomej lub jej wadach skutkuje to takim samym poziomem wilgoci w ścianach. Kapilarnie
podciąganie związane jest z poziomem wilgoci w glebie a nie poziomem lustra wody podskórnej.

Izolacja ciężka przeciwwodna Uwaga!

W całym spektrum działań mających na celu doprowadzenie do efektu zwanego osuszanie budynków mazowieckie pełna ciągłość budowanych czy odtwarzanych hydroizolacji przeciwwodnych ma podstawowe znaczenie dla powodzenia całości działań.

Odtwarzanie izolacji ze szczególnym naciskiem na izolacje przeciwwodne warszawa fokusując się tylko na miejscach przecieków,działanie fragmentami nie doklejonymi do siebie nie rokuje pozytywnych efektów. W miejscu wycieku i punktowo działamy tylko w przypadku uszczelniania ww technologii iniekcji ciśnieniowych i plombowania w punktach dokładnie z djagnowanych uszkodzeń miejscowych kwalifikujących się do interwencji punktowej.

Izolacja przeciwwodna, roztopy i zalania.

Odwilż im bardziej gwałtowna tym bardziej testuje izolacje przeciwwodne budynków za sprawa zmiennego poziomu wód podskórnych. Wody podskórne natomiast są główną przyczyną zalewania podziemnych części budynków, w szczególności piwnic i garaży podziemnych. Okres wzrostu ciśnienia działającego na hydroizolacje spowodowany wzrostem poziomu wód podskórnych to też idealny okres do przeprowadzenia wizji na obiekcie i zadecydowania o metodzie naprawy.

Konsultacja na obiekcie wybór metody osuszania budynku

Przed przystąpieniem do prac mających na celu osuszenie budynku koniecznie należy wykonać audyt w celu określenia przyczyny i w konsekwencji wybrać taką technologię osuszenia budynku która będzie najbardziej adekwatna do naszego przypadku. Osuszenie budynku a w szczególności odgrzybienie nie zawsze związane jest z odtwarzaniem izolacji przeciwwilgociowej.

Izolacja przeciwwilgociowa a termomodernizacja budynku

Wilgoć i grzyb pojawiają się często po ociepleniu budynku.Docieplając budynek zamykamy wilgoć w ścianach, kiedy poprzednio w dużej części oddawana była przez ściany na zewnątrz.Przed zrobieniem z domu szczelnego termosu upewnijmy się co do skuteczności izolacji przeciwwilgociowych i w razie potrzeby wykonajmy odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych i proces osuszania budynku a wykonana następnie termomodernizacja budynku będzie miała warunki do prawidłowego funkcjonowania.

Osuszanie budynków izolacja przeciwwilgociowa na rożnych poziomach

W odtwarzaniu izolacji przeciwwilgociowej i osuszaniu budynków często spotykamy się z posadowieniem izolacji poziomej ścian i posadzki na różnych rzędnych.
Izolacja pozioma wykonana na różnych rzędnych w 90% obiektów nie jest dowiązana do siebie wzajemnie co skutkuje mostkami wilgociowymi. Częstym przykładem takiego błędu w ciągłości izolacji poziomej przeciwwilgociowej jest parter budynku z rzędną posadzki garażu zaniżoną w stosunku do parteru części mieszkalnej. Stan taki skutkuje wilgocią i korozją biotyczną ścian (e tym przypadku w garażu). Ray Art posiada autorskie rozwiązanie naprawcze dla tego problemu.

Izolacja przeciwwilgociowa przy rozbudowie i przebudowie budynku

W procesie osuszania budynków i odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych, spotykamy się często z brakiem ciągłości hydroizolacji lub zaniechaniem wykonania izolacji przeciwwilgociowej, czego skutkiem jest podciąganie kapilarne wody,mostki wilgociowe jednym słowem wilgoć i grzyb w budynku.
W takich przypadkach należy dokładnie określić z która forma fuszerki jest przyczyną wilgoci oraz zagrzybiania i wykonać prace mające na celu uzyskanie ciągłości izolacji, odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych w przypadku ich braku lub buforowanie mostków wilgociowych w miejscach styku mostkujących izolacji. Jako Ray Art w oparciu o 25 lat doświadczenia opracowaliśmy technologię pozwalającą na skuteczne odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej,lub uzyskanie jej ciągłości w sposób mało destruktywny pozwalający mieszkać w budynku lub mieszkaniu w trakcie wykonywania prac. Wszystkie stosowane środki maja atesty do stosowania w zbiornikach wody pitnej i nie są szkodliwe ani w trakcie stosowania jak też później w trakcie eksploatacji lokalu

Odgrzybianie ścian w budynkach

Odgrzybianie ścian bez ustalenia i likwidacji przyczyny wilgoci, którą jest brak lub uszkodzenie izolacji przeciwwilgociowych mija się z celem.
Odgrzybianie ścian powinno być działaniem końcowym, wieńczącym proces likwidacji przyczyny zagrzybiania w budynku czyli eliminację wilgoci, najczęściej poprzez odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej. Ustalenie czy przyczyna tkwi w błędach izolacji przeciwwilgociowej czy jest efektem występowania punktu rosy jest podstawą do dalszego działania. Reakcja w postaci odtworzenia izolacji przeciwwilgociowej lub likwidacji mostków termicznych i usprawnienia wentylacji daje szanse na sukces procesu odgrzybiania i osuszania budynku. Jedynie po zalaniach z awarii lub na skutek powodzi po wyschnięciu ścian odgrzybianie bez likwidacji źródła wilgoci zda egzamin i ma sens.
więcej w temacie odgrzybianie ścian

Izolacja przeciwwodna element konieczny klin doszczelniający wewnętrzny

W procesie osuszania budynków i odtwarzania izolacji przeciwwodnej od wewnątrz podpiwniczenia klin wodoszczelny w fasecie jest elementem nie do przecenienia.
Wkucie fasety i wykonanie w niej klina wodoszczelnego z materiału uelastycznionego jest koniecznym elementem wytworzenia wewnętrznej wanny wodoszczelnej. Osuszanie budynków a w szczególności uszczelnianie budynków, odtwarzanie izolacji przeciwwodnej opiera się na wykonaniu i dopieszczeniu wszystkich wymaganych etapów izolacji wodochronnej.

Izolacja budynków, uszczelnianie podszybia wind

Izolacja przeciwwodna podszybia wind dzieli się za względu na źródło zalewania dna szybu windowego, tu zajmiemy się wodą wewnętrzną która dostaje się do podszybia z przestrzeni garażu podziemnego.
Częstym problemem jest woda w podszybiu która przedostaje się z warstw posadzki garażu podziemnego. Źródłem tej wody jest przede wszystkim śnieg wwożony na samochodach który po stopnieniu dostaje się po warstwie izolacji przeciwwodnej pod posadzką w strefę klatek schodowych i wind, ściekając do szybów windowych. Dodatkowo w takich przypadka występuje zawilgocenie ścian klatek schodowych. W takim przypadku izolacja przeciwwodna powinna polegać na „sklejeniu” warstw posadzki w strefie windy tak aby zatrzymać wcześniej wodę w warstwach posadzki. Ze względu na wysokie zasolenie takiej wody jak i ryzyko wyparcia posadzek proces taki powinna przeprowadzić doświadczona ekipa w iniekcjach ciśnieniowych. Sytuacja z migracja wody może też występować w okresie intensywnych opadów kiedy źródłem wody poza tą skapującą z samochodów może być wlewanie się pewnych ilości wody zjazdami do garażu jej penetracją warstwami posadzki. Izolacja przeciwwodna w obrębie posadzki klatek schodowych jest podejściem najbardziej skutecznym.

Okres zimowy prace trwają

W przedziale czasowym od 10 Grudnia do końca Stycznia ze względu na okres zimowy przewidziany jest rabat po sezonowy dla umów podpisanych w tym okresie z terminem zakończenia prac maksymalnie do połowy Lutego 2013. Dotyczy to izolacji przeciwwilgociowych, odgrzybiania i impregnacji. Rabat nie dotyczy wypożycznia osuszaczy ze względu na duże zapotrzebowanie na ich prace.

Odgrzybianie ścian w budynkach, zagrzybienie w okół okien

Zagrzybienie, korozja biotyczna w glifach jest efektem zmagazynowania pary wodnej przez tynk w miejscu występowania punktu rosy. Zasadniczo za taki stan rzeczy odpowiada brak podstawowej wiedzy na temat stosowanych materiałów u osób montujących okna.
Zagrzybienie w glifach jest efektem przede wszystkim mostków termicznych, spowodowanych brakiem izolacji termicznej lub jej złym wykonaniem. Ponadto używany w przytłaczającej większości do montażu okien gips z piachem nie zależnie od tego pod jaką nazwą handlowa występuje, jest główną przyczyną magazynowania wilgoci i potęgowania mostków termicznych i efektu punktu rosy. Osuszenie i odgrzybienie jest możliwe tylko przy zastąpieniu gipsu materiałem nie higroskopijnym i zastosowaniem odpowiedniej impregnacji hydrofobowej. Odpowiednie podejście technologiczne rozwiązuje problem tandemu Wilgoć-Grzyb na dobre. Pamiętajmy że samo odgrzybianie nie przyniesie oczekiwanych efektów.
Dodatkowo część „fachowców” wykańcza gipsem glify od zewnątrz co urąga podstawowym zasadom stosowania materiałów.
więcej fachowe odgrzybianie budynków

Punkt rosy kondensacja wilgoci

Nie wszystkie problemy związane z korozją biotyczną związane są z wadami izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, duża część problemów z zagrzybieniem wynika z występowania na wewnętrznych powierzchniach temperatury punktu rosy czyli temp. ściany w połączeniu z wilgotnością powietrza i jego temperaturą determinują wysycanie wilgoci na zimnych powłokach. W takich przypadkach jesteśmy w stanie ustalić parametry odpowiednie dla prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń, takie jak temp.w pomieszczeniu, odpowiednią wentylacje i inne. Jednak w skrajnych przypadkach bez termomodernizacji nie osiągniemy zamierzonych efektów.

Pracujemy cały rok technologia na to pozwala

Zapraszamy do konsultowania problemów w okresie zimowym, ponadto w okresie zimowym jest większa dogodność w dostępności terminów. Oczywiście prace w okresie zimowym w zakresie izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych mogą być wykonywane tylko w wariancie od wewnątrz i to nie we wszystkich wypadkach. Natomiast w piwnicach i głębokich przyziemiach/parterach można pracować cały rok bez ryzyka utraty komfortu termicznego. Odgrzybianie bez odtwarzania izolacji i impregnacja hydrofobowa możliwa jest cały rok pod warunkiem ogrzewania pomieszczeń.

Uszczelnianie piwnic, szczelna wanna, izolacja przeciwwodna

Przeciekające piwnice, woda i wilgoć w budynku zawsze stanowią znaczny problem dla użytkowników, a rozwiązanie problemu czyli uszczelnienie piwnic poprzez odtworzenie izolacji przeciwwodnej należy powierzyć doświadczonym fachowcom a nie amatorom.
Przeciekające w okresie podwyższonego poziomu wód podskórnych pomieszczenia piwniczne stanowią znaczny problem, szczególnie jeżeli zlokalizowane są w nich urządzenia grzewcze lub lokale mieszkalne. Tak czy inaczej bark prawidłowych izolacji przeciwwodnych doprowadza do degradacji budynku i rozwoju zagrzybienia, co ma kolosalny wpływ na zdrowie mieszkańców czy użytkowników budynku. Odtworzenie izolacji przeciwwodnych zawsze poparte musi być gruntowną analizą problemu i wybraniem odpowiedniej technologii naprawy. Jedno jest jednak pewne, w 99% przypadków próby odtworzenia izolacji od zewnątrz nie przyniosą żadnego skutku. Tylko odpowiednio wykonane działania od środka pozwolą osiągnąć sukces szczelnej izolacji przeciwwodnej piwnic,
więcej hydroizolacje i osuszanie budynków

przeciwwilgociowa izolacja pionowa

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa obwiniana jest o 90% problemów z wilgocią w budynkach, czy to prawda?
Izolacja pionowa przeciwwilgociowa tak naprawdę ma znaczenie drugorzędne przy problemach z zawilgoceniem budynków i odpowiada tylko za około 10% problemu wilgoci w budynkach.
Wynika to z tego iż ceramika nie ma zdolności kapilarnych w poziomie, czyli nie zasysa wilgoci z gleby w poziomie i dlatego tylko około 10% wilgoci w budynkach pochodzi z wad lub braku izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Dlatego odtwarzając izolację pionową przeciwwilgociową bez odtworzenia izolacji poziomej przeciwwilgociowej spowoduje zamknięcie w ścianie wilgoci podciąganej kapilarnie z winy barku lub uszkodzenia izolacji poziomej przeciwwilgociowej, wzrost poziomu zawilgocenia i zagrzybienia oraz stopień nasycenia ściany solami.
Natomiast przy izolacji ciężkiej, przeciwwodnej izolacja pionowa ma takie samo znaczenie jak izolacja pozioma, gdyż razem tworzą szczelna dla wody napierającej wannę.
W przypadku wilgoci tak zwane podejście tradycyjne, czyli okopanie budynku,nałożenie mas bitumicznych czy papy na pion jest trochę jak strzał we własne kolano.

grzyb w budynku przyczyny skutki odgrzybianie

Grzyb, zagrzybienie występujące w okresach grzewczych w naszych budynkach można w zależności od warunków wilgociowych i innych parametrów wyeliminować lub zagrzybienie ograniczyć poprzez nie zastawianie ścian szczytowych narażonych na przemarzanie i mostki termiczne. Nie dosuwajmy mebli do ścian, zachowujmy przerwę pomiędzy ścianą a meblem tak aby zachować swobodną cyrkulację powietrza w tej przestrzeni i możliwość dogrzania wewnętrznej powierzchni ściany. Kardynalnym błędem jest natomiast montowanie na ścianach zewnętrznych, szczytowych szaf przesuwanych i innych zabudów.Każdy stolarz powinien o tym wiedzieć ale pomimo to nawet ci którzy o tym wiedzą w trosce o zyski nie powiedzą klientowi że jest to błąd bo może zrezygnuje z usługi ze względy na brak innego miejsca pod zabudowę lub weźmie innego wykonawcę który nie będzie miał takich oporów.odpowiednie ustawienie i wbudowanie mebli ma znaczenie. Nasi specjaliści po wizycie na obiekcie dokładnie przeanalizują problem i przedstawią odpowiednie rozwiązania. więcej o odgrzybianiu budynków

Izolacja glifów drzwi wejściowych

Zabezpieczenie przestrzeni pod drzwiami pod względem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej to wbrew pozorom ważny element wpływający na komfort użytkowania budynku lub lokalu.
Prawidłowa izolacja przeciwwilgociowa i termiczna w strefie drzwi powinna być wykonana na etapie budowy stanu surowego, na zdjęciach w galerii widać prawidłowo wykonaną izolację termiczną pod osadzenie drzwi z jednoczesną izolacja przeciwwilgociową która tak naprawdę spełnia rolę izolacji przeciwwodnej. Jeżeli izolacje te nie zostały wykonane lub zostały wykonane źle na etapie stanu surowego to można oczywiście przy odpowiedniej wiedzy rozwiązać problem i odtworzyć izolacje przeciwwilgociową i zminimalizować zjawisko mostków termicznych, koszt jednak jest znacznie wyższy niż izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej wykonanej pierwotnie na etapie budowy stanu surowego lub remontu kapitalnego.
więcej o izolacji przeciwwilgociowej drzwi

Ciągłość hydroizolacji

Samo wykonanie izolacji przeciwwilgociowych to nie wszystko, trzeba zadbać o ciągłość i dowiązanie do siebie wszystkich hydroizolacji.
Wiele problemów związanych z zawilgoceniem w budynkach występuje pomimo istniejących izolacji poziomych przeciwwilgociowych. Problemy te wynikają z braku ciągłości hydroizolacji, czyli nie dowiązaniu poszczególnych segmentów izolacji w odpowiedni sposób do siebie. Np. izolacja pozioma przeciwwilgociowa ścian nie jest prawidłowo związana z izolacją przeciwwilgociową pod posadzkową i powstaje mostek wilgociowy którego skutkiem jest zawilgocenie ścian i w konsekwencji korozja biotyczna, zagrzybienie. Doświadczenie pozwala nam precyzyjnie ustalić stan izolacji, powstałe błędy i dobrać odpowiednią metodę naprawy, która zapewni ciągłość odtworzonych izolacji przeciwwilgociowych.

Odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowych

W procesie odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych a w szczególności izolacji przeciwwodnych powinniśmy pamiętać o tym iż tylko zachowanie ciągłości tych izolacji nadaje sens całemu przedsięwzięciu. Odtwarzanie po fragmencie tam gdzie wydaje się że coś jest z izolacją nie tak doje skutek żadem a tylko powoduje zamieszanie i koszty. pamiętajmy izolacja przeciwwilgociowa tak jak i izolacja przeciwwodna muszą być wykonywane i odtwarzanie z zachowaniem ciągłości dla całości konstrukcji

Osuszanie budynków hydroizolacjwe certyfikat Remmers

W odtwarzaniu izolacji przeciwwilgociowych istotną rzeczą jest wiedza a przede wszystkim doświadczenie zebrane przez lata pracy przy osuszaniu budynków i odtwarzaniu izolacji. Ray Art między innymi dzięki naszemu doświadczeniu w izolacjach jest autoryzowanym wykonawcą izolacji przeciwwilgociowych, izolacji przeciwwodnych, osuszaniu budynków i odgrzybianiu budynków w technologii Remmers co potwierdzają otrzymywane od lat certyfikaty.

Certyfikat Remmers RayArt izolacje

Przemarzanie elementami konstrukcyjnymi = punkt rosy

Przemarzanie budynku doprowadzające do występowania punktu rosy czyli kondensacji wilgoci na ścianach w pomieszczeniach postępuje najczęściej elementami konstrukcyjnymi budynku. Najczęściej zagrzybienie występuje w rejonie nadproży, wieńców i innych najczęściej betonowych i zbrojonych elementów budynku.Odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowych w takich przypadkach, nawet jeżeli brak izolacji nie rozwiąże problemu.Należy poza odtworzeniem izolacji przeciwwilgociowych docieplić budynek i czasami również usprawnić wentylację . Po wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowych i dociepleniu można przystąpić do odgrzybiania budynku, gdyż tylko po ustaniu przyczyny zagrzybienia w budynku odgrzybianie odniesie długotrwały skutek.

Uszczelnianie budynków i budowli certyfikat Koester

W uszczelnianiu budowli, tamowaniu przecieków i odtwarzaniu izolacji przeciwwilgociowych istotną rzeczą jest wiedza a przede wszystkim doświadczenie zebrane przez lata pracy przy osuszaniu budynków i odtwarzaniu izolacji. Ray Art między innymi dzięki naszemu doświadczeniu w izolacjach jest autoryzowanym wykonawcą izolacji przeciwwilgociowych, izolacji przeciwwodnych,uszczelnianiu iniekcyjnym żywicami, osuszaniu budynków i odgrzybianiu budynków w technologii Koester co potwierdzają otrzymywane od lat certyfikaty.

Certyfikat Koester Ray Art osuszanie budynków

Izolacja przeciwwilgociowa szwankuje ?

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i izolacja przeciwwilgociowa pionowa mogą być uszkodzone mechanicznie, zniszczone ze starości, dotyczy to szczególnie budynków z izolacjami z lat 60,70 i 80 które ze względu na słabą jakość zastosowanych komponentów uległy korozji. Najczęstszą wadą izolacji przeciwwilgociowych w nowych obiektach jej wadliwe wykonanie przy baku zachowania ciągłości izolacji przeciwwilgociowych lub częściowe ich zaniechanie. Zdarza się też nader często że izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną wykonano z materiałów tylko pozornie nadających się do tego zadania. We wszystkich tych przypadkach wad izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych należy precyzyjnie określić z którą wadą izolacji i w jakim zakresie mamy pracować i odtworzyć wymagane izolacje odpowiednio dobierając technologię.
więcej o doświadczeniu RayArt osuszanie budynków

Odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowych profesjonalne podejście do tematu

Odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowej jest procesem który powinien zawierać w sobie samo odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej, osuszenie substancji budynku i przygotowanie chemiczne ścian do prawidłowego funkcjonowania w przyszłości. Samo np. podcięcie ścian i wbicie przepony poziomej nie rozwiązuje problemu i kłopot pozostaje taki sam jak był. W kwestii odtwarzania izolacji przeciwwilgociowej i osuszania należy działać kompleksowo na wszystkie aspekty problemu

Wybór odpowiedniej technologii prac naprawczych to podstawa sukcesu osuszania budynku

Pamiętajmy iż nie każda izolacja w konsekwencji daje efekt osuszenia budynku i na odwrót nie każde osuszenie wiąże się z rozwiązaniem problemu wilgoci i izolacji na przyszłość. Wbijanie w ścianę blach czy innych przekładek zablokuje podciąganie wilgoci powyżej ich rzędnej ale nie rozwiążę osuszenia i redukcji soli które w dalszym ciągu będą magazynowały w ścianie pokłady wilgoci i w pewnych warunkach pulweryzowały tynki a w innych powodowały korozję biotyczną. To samo dotyczy metod elektryczno osmotycznych które nie rozwiązują problemu a pond to ich wpływ na nasze zdrowie nie jest obojętny i nie do końca zbadany. Wstawienie osuszaczy czy generatorów mikrofalowych też nie daje długofalowego rozwiązania bo w przypadku zawilgocenia spowodowanego brakiemizolacji lub ciągłości izolacji wilgoć wróci w postępie geometrycznym.
tylko kompleksowe podejście obejmujące odtworzenie wymaganych izolacji, redukcję zmagazynowanych soli oraz wytracenie wilgoci w procesie izolacyjnym daje pełem sukces i pewność na lata. Dlatego udzielamy najdłuższych na rynku gwarancji gdyż działamy kompleksowo i rozwiązujemy pełne spektrum problemów wpływających na kondycję budynku.

Ostatnie dwa miesiące na wykonywanie prac zewnętrznych

Październik i listopad to ostatnie miesiące w których możemy wykonać większość prac zewnętrznych przy odtwarzaniu izolacji i impregnacji
hydrofobowej. Co do prac wewnętrznych, szczególnie w piwnicach to w zasadzie możemy je wykonywać przez całą zimę bez ryzyka utraty
komfortu termicznego. A zatem ostatni dzwonek na pilne prace i między innymi mniejsze koszty ogrzania osuszonego budynku podczas zimy.

Zalania likwidacja ich skutków

Po odtworzeniu izolacji przeciwwilgociowych od środka w technologii z zastosowaniem tynków WTA, jeżeli w przyszłości nastąpi zalanie z zewnątrz lub z instalacji juz po kilkudziesięciu godzinach od pozbycia się wody sytuacja powaraca do normy gdyż ściany są zhydrofobizowane a tynki nie mają zdolności do magazynowania wody.

zalania

Uwaga na instalatorów

Ostatnio często interweniujemy po instalatorach, szczególnie tych od klimatyzacji, montując instalacje przebijają bezmyślnie wszystkie możliwe
izolacje co szczególnie dotkliwe jest przy stropodachach i w częściach podziemnych budynków.

no i mamy problem

Zalane podszybia wind

W oparciu o posiadane doświadczenie i dostępne technologie jesteśmy w stanie uszczelnić każdy szyb windowy zanim U.D.T. wyłączy dźwig lub
co gorsza dojdzie do wypadku lub awarii.

Cieknące garaże podziemne

Rozwiązujemy pełne spektrum problemów związanych z przeciekającymi garażami i innymi podziemnymi częściami budynków.
Uszczelniamy: Mostkujące rysy stropów i ścian, dylatacje poziome i pionowe oraz wszelkie przepusty i przejścia instalacji przez stropy i ściany.
Stosujemy metody wypracowane w oparciu o własne wieloletnie doświadczenia i najlepsze dostępne na rynku materiały.

Izolacja rys

Zalania, deszcze, awarie !!!

Zapraszamy do wypożyczalni osuszaczy mechanicznych odpowiednich do rozwiązywania problemów z wilgocią po zalaniach związanych ze zjawiskami atmosferycznymi jak i po awariach sieci wod-kan.
Doradzimy, dostarczymy i zainstalujemy osuszacze, a w razie takiej potrzeby odgrzybimy i zaimpregnujemy porażone miejsca.

Wentylacja higrosterowana

Zapewniamy pełen zakres obsługi w zakresie wentylacji higrosterowanej, rozszczelnianiu przegród i montażu nawiewników w oknach istniejących jak i montaż okien wyposażonych w odpowiednią instalację wentylacji higrosterowanej.
Obecnie wentylacja taka jest wymagana przepisami prawa budowlanego.

Czas na diagnozy i przemyślenia
Wcześniej taniej

Zachęcamy do diagnozowania problemów w okresie jesieni i zimy co pozwoli Państwu na zastanowienie się nad proponowanymi rozwiązaniami i ewentualnie zarezerwowanie dogodnego
terminu realizacji, szczególnie dla prac których wykonanie wymaga odpowiedniego komfortu termicznego. Wcześniejsza rezerwacja daje Państwu gwarancje rozwiązania problemu w dogodnym dla was czasie.
Wcześniejsze negocjacje i rezerwacja terminu pozwoli Państwu na zachowanie gwarancji ceny pomimo wzrostu cen materiałów.

Cieknące balkony

Częstym problemem z jakim borykają się właściciele nowych mieszkań i domów są przeciekające lub mostkujące wilgoć balkony i tarasy. Problem ten ma wiele składowych, od wad projektowych po niechlujstwo wykonawcze. Ray Art posiada sprawdzony poparty długimi gwarancjami autorski system rozwiązywania tego typu problemów. Jedyną jego wadą jest konieczność zachowania komfortu termicznego w czasie prac i bezpośrednio po nich co warunkuje możliwość wykonywania napraw od
Kwietnia do Października z wyłączeniem okresu zimowego.

Impregnacja hydrofobowa piaskowca i innych kamiennych okładzin.

W naszej ofercie mamy skuteczny system konserwacji i impregnacji hydrofobowej kamieni naturalnych. Niezależnie od problemów związanych z chłonięciem wilgoci, pozwala on zachować walory estetyczne jaki ułatwia czyszczenie takich powierzchni.

Cieknące tunele i konstrukcje podziemne

Proponujemy uszczelnienia przeciwko wodzie napierającej wszelkich tuneli, podziemnych łączników jak i zwykłych głęboko posadowionych piwnic. Duże spektrum naszych możliwości technologicznych
pozwoli wybrać odpowiednie rozwiązanie do każdego „wodnego” problemu.

Izolacje ciśnieniowe iniekcyjne

Osuszanie mechaniczne, zimowa alternatywa

W związku z nadejściem okresu w którym osuszenie po zalaniu lub z wilgoci technologicznej trudno zostawić naturze ze względu na warunki atmosferyczne proponujemy osuszanie przy pomocy urządzeń kondensacyjnych. Metoda ta jest jak najbardziej odpowiednia do stosowania w większości
przypadków „losowych zawilgoceń”.Zapewniamy pełną obsługę urządzeń jak i szkolenie w ich stosowaniu o ile klient chce zminimalizować nasze pojawianie się na obiekcie co ma istotne znaczenie
w przypadku obiektów mieszkalnych .

Pogromcy mitów

Elektro-metody bajki dla naiwnych. Nie rozwiązują one problemów związanych z izolacją budynku i zmagazynowanymi solami czego wiele przykładów spotykamy w naszej pracy.
Elektro-Metody mit obalony

Ku przestrodze
Ostatnio mamy dużo interwencji na obiektach gdzie inwestorzy we własnym zakresie dokonali „napraw” i sytuacja uległa pogorszeniu lub jest bez zmian.
Powód:
Brak doświadczenia i wiedzy, samo przeczytanie karty technicznej i zatrudnienie robotników z za wschodniej granicy nie daje szansy na sukces w walce z zawilgoceniem.
Nawet mamy przypadki i to wśród zamożnych klientów że po konsultacji sami biorą się za „osuszanie”i nie chcą zapłacić umówionej wcześniej kwoty za konsultacje bo przecież dowiedzieli się czym i trochę jak, więc skoro frajer nie brał kasy z góry to po co płacić.
Wstyd po prostu wstyd. Chyba czas na opublikowanie listy takich „cwaniaków”
A tak nawiasem mówiąc nawet profesjonalistom czasem nie wychodzi czego przykład mamy tu: oczyszczalnia

Mostki termiczne i korozja biotyczna
Zima pozostawia po sobie wiele pamiątek w postaci korozji biotycznej,
stan taki jest szkodliwy dla naszego zdrowia jak i dla substancji budowlanej.
Samo odejście zimy i mrozów nie rozwiązuje sytuacji, konieczna jest fachowa interwencja mająca na celu likwidacje korozji i zminimalizowanie skutków przemarzania w przyszłości, poprzez zastosowanie odpowiedniej dla poszczególnych przypadków starannie dobranej technologii i metodologii działania.
Mały przykład pamiątek po zimie.

Konsultacje
Wykonujemy nasze usługi w całym kraju , również w całym kraju udzielamy na obiektach konsultacji i podajemy wnioski pokontrolne.
Konsultacja polega na określeniu przyczyn problemu i sposobów jego likwidacji oraz na określeniu kosztów takiego procesu.
Walczymy z przyczynami a nie ze skutkami co daje gwarancje jednoznacznego rozprawienia się z problemem.
Koszt konsultacji w zależności od charakteru obiektu i rejonu zawiera się pomiędzy
600 a 1200 PLN netto.(koszt konsultacji odejmujemy od kosztów prac izolacyjnych i impregnacyjnych w przypadku naszego wykonawstwa)
Zachęcamy do diagnozowania problemów i jeszcze raz przypominamy: jeżeli walczycie Państwo od lat bez skutku z wilgocią, to nie znaczy że sprawa jest przegrana. To metody były błędne.

Skutki arktycznych mrozów
Po kilkunasto i kilkudziesięciostopniowych mrozach ujawniają się wszystkie mostki termiczne w miejscach tych mostków następuje kondensacja pary wodnej i pojawiają się warunki dla rozwoju niepożądanego życia biologicznego.
Nie lekceważmy żadnych przebarwień i zmian na ścianach, nie rozwiązanie tego problemu może mieć poważne konsekwencje dla naszego zdrowia, jak i dla trwałości substancji budynku.

Zawilgocone mury a koszty ogrzewania
Zawilgocone mury stanowią doskonały punkt dla ucieczki ciepla z budynku i przemarzania w tych miejscach.Koszt ogrzania budynku zawilgoconego istotnie przewyższa koszt ogrzania identycznego
„suchego”budynku.
Pamiętajmy pierwszym etapem termo modernizacji budynku jest ocena izolacji przeciwwilgociowych .
Wykonanie docieplenia na wadliwe izolacje i zawilgocone mury to poważna strata finansowa ,strata czasu jak i ryzyko powikłań zdrowotnych.

Uwaga na docieplanie.
Docieplenie budynku bez jego sprawdzenia pod względem sprawności izolacji przeciwwilgociowych może rodzić duże problemy.Zaczynajmy remont od izolacji przeciwwilgociowych a w dalszej kolejności wymieńmy okna i wykonajmy termomodernizacje.Docieplając budynek zamykamy wilgoć w ścianie i na efekty nie trzeba długo czekać.

Izolacja a wytrzymałość ścian
Uwaga wasza piwnica może być w jeszcze gorszym stanie dezintegracji jak ta na przykładzie.

Sprzedaż i montaż okien.
Prawidłowe podejście do okien i ich montażu nie powodujące problemów z zawilgoceniem i zagrzybieniem.
więcej

Dostosuj swoją firmę do wymogów HACCP
Proponujemy dostosowanie substancji budowlanej do wymogów HACCP i innych norm.
Osuszamy, odgrzybiamy i impegnujemy trwale wszystkie rodzaje obiektów.
Proponujemy zgodne z normami wykończenie pomieszczeń dla branży spożywczej.
Wszystko w dogodnych terminach i przy odpowiednio długich gwarancjach.
Zapraszamy do współpracy.
Więcej w temacie HACCP

Wykonujemy nasze usługi w całym kraju , również w całym kraju udzielamy na obiektach konsultacji i podajemy wnioski pokontrolne.
Warunki

Czyszczenie elewacji
W związku z licznymi pytaniami informujemy iż zajmujemy się czyszczeniem elewacji i ogrodzeń
z wszelkiego rodzaju uciążliwych i trudno czyszczących się nalotów i wykwitów. Oraz przeprowadzaniem po pracach czyszczących odpowiednich impregnacji.

Remonty
Informujemy ponadto iż firma nasza wykonuje renowacje, remonty i adaptacje budynków, biur i mieszkań.
Galeria.

Ważna informacja
Najodpowiedniejszym okresem dla przeprowadzenia prac mających na celu odtworzenie izolacji i osuszenie budynku jest okres największego zawilgocenia a nie jak by się mogło wydawać czas w którym ściany podeschną.

Przykłady zawilgocenia

.

Ray Art osuszanie budynków odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych