Izolacja pozioma fundamentow

Izolacja pozioma to podstawowa izolacja odpowiadająca za 90 do 95% problemów z wilgocią w budynkach. Odtworzenie izolacji poziomej fundamentów nie zależnie od przyczyny jej złego funkcjonowania jest podstawowym elementem ratowania budynku przed skutkami wilgoci i zagrzybienia. Metoda odtworzenia izolacji poziomej ma kolosalne znaczenie, dlatego wybór metody to połowa sukcesu. Istnieją na rynku metody połowiczne ( mechaniczne lub elektroniczne) które tylko w części rozwiązują problem. Konsultacja na obiekcie i przedstawienie Państwu wszystkich za i przeciw pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości co do wyboru metody.

Osuszanie fundamentów

Osuszanie fundamentów to nic innego jak odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej. Głownie chodzi tu o izolację przeciwwilgociową poziomą gdyż to ona ma wpływ na ponad 95% problemów z wilgocią. Osuszenie ścian i redukcje zmagazynowanych w nich soli możliwe jest tylko po uprzednim odtworzeniu izolacji poziomej.Technologia pozwala na odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych w 100% i prawidłowe funkcjonowanie budynku w przyszłości.

Osuszanie budynków iniekcje.

Iniekcja grawitacyjna jest podstawową techniką pozwalającą na odtworzenie izolacji poziomej a co za tym idzie w drugim etapie na osuszenie budynku.Iniekcje ciśnieniowe z zastosowaniem trochę innych pod względem chemicznym roztworów z równie dobrym skutkiem pozwalają na uzyskanie zadowalających efektów na polu osuszenia budynku. Pamiętać należy jednak że samo odtworzenie izolacji poziomej bez redukcji soli zmagazynowanych na skutek podciągania kapilarnego nie da satysfakcjonujących i długotrwałych efektów. Sole będą magazynowały wilgoć lub krystalizowały pulweryzując tynki i tak w kółko w zależności od poziomu wilgotności powietrza. Iniekcja tak ale z zachowaniem pełnego cyklu technologicznego.

Osuszanie budynków a zima

Osuszanie budynków zimą możliwe jest tylko w podziemnych częściach budynków lub w dokładnie docieplonych częściach parterowych.
Możliwe jest jednak “audytowanie” budynków pod kątem wilgoci i braku izolacji przeciwwilgociowej jak i wybór dostępnych terminów realizacji osuszania budynku w nadchodzącym sezonie.

Wadliwa izolacja przeciwwilgociowa ?

W obecnym okresie wilgoć na ścianach i w efekcie korozja biotyczna nie koniecznie muszą wynikać z wad lub z braku izolacji przeciwwilgociowej.
Mogą być efektem występowania punktu rosy na zimnych powłokach wewnętrznych w pomieszczeniach, w takim przypadku zachęcamy do zdiagnozowania problemu i dobrania odpowiednich parametrów bytowych tak aby ten problem wyeliminować lub przynajmniej zmniejszyć do minimum.

Izolacja ciężka przeciwwodna piwnicy

Odtwarzanie izolacji przeciwwodnej ciężkiej to zadanie które nawet doświadczonym zawodnikom w branży stawia określone wyzwania i zastawia na nich pułapki. Odtworzenie izolacji przeciwwodnej zawsze jest zadaniem trudnym i wymagającym szczególnej staranności i doświadczenia. Zimą możemy odtworzyć izolację przeciwwodną w piwnicy o ile jest ona na tyle głęboko posadowiona że pozwala na uzyskanie komfortu termicznego.

Osuszanie fundamentów

Jako osuszanie fundamentów rozumiemy odtworzenie izolacji poziomej ścian fundamentowych. Izolacja pozioma a w zasadzie jej brak lub wady odpowiadają za większość wilgoci i korozji biotycznej w budynkach. Odtworzenie izolacji poziomej ścian fundamentowych z doborem odpowiedniej metody jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania budynku w przyszłości.

Odtwarzanie izolacji poziomej fundamentów

Zasadniczym problemem przy 90% przypadków zawilgocenia w budynkach jest brak lub uszkodzenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Izolacja pionowa odpowiada za niewielki margines wilgoci w budynkach i nie ona stanowi problem. Co za tym idzie okopywania, opaski i inne tego typu zabiegi
są nie odpowiednim podejściem w osuszaniu budynków i odtwarzaniu izolacji przeciwwilgociowej.

Izolacja fundamentów a może inny problem

Nie zawsze problemy z wilgocią w budynkach tak podpiwniczonych jak i w parterowych związane są z koniecznością odtwarzania izolacji fundamentów. Często są to podstawowe błędy wykonawcze lub projektowe nie związane z wadami izolacji fundamentów, które doświadczony specjalista jest w stanie precyzyjnie określić i przyjąć odpowiednią dla problemu technologie naprawy.

Opaska jako izolacja przeciwwilgociowa ?

Nic bardziej błędnego w izolacjach jak wylewanie z betonu czy układanie z kostki do o koła budynku nie spotykamy.
Zastosowanie opaski jako izolacji przeciwwilgociowej jest dość powszechnie stosowane i równie często przyczynia się do pogorszenia sytuacji wilgociowej w budynku. Opaska zatrzymuje jedynie parowanie wody z gleby przy budynku czego efektem jest zawsze mokra gleba pod opaską, czyli odwrotnie do zamierzeń. Rolą opaski nie jest izolacja budynku ale zachowanie czystości elewacji, chodzi o to aby przy gwałtownym opadzie nie odbijało błotem na elewacje. Podsumowując opaska powinna być przepuszczalna i na tyle szeroka aby nie odbijało błotem na elewacje w czasie deszczu,natomiast jako izolacja przeciwwilgociowa czy element osuszania budynku działa wręcz odwrotnie.

Osuszanie budynków, izolacje a drenaż.

Osuszanie budynków i drenaż na działce nie idą w parze, drenaż nie jest elementem wpływającym na poziom wilgoci ścian. Tym elementem są izolacje przeciwwilgociowe.
Osuszanie budynków poprzez drenaż to mit. Woda z systemu musi być gdzieś odprowadzona, pytanie gdzie? W przypadku wzrostu poziomu wód podskórnych woda pojawia się najpierw w dołach chłonnych i wraz z dalszym wzrostem poziomu w systemie rur drenarskich więc gdzie tu sens drenowania.
Rolą drenażu nie jest walka z wodami podskórnymi, a zbicie wody opadowej z powierzchni działki w przypadku płytko zalegających warstw nieprzepuszczalnych dla wody i odprowadzenie jej do dołów chłonnych z których jest pobierana do prac gospodarczych w okresie suszy bądź znika jeżeli jeżeli pod dołami chłonnymi nie ma już warstwy nie przepuszczalnej dla wody.

Osuszanie budynków a poziom wód podskórnych

Poziom wód podskórnych nie jest istotnym elementem przy wadach izolacji przeciwwilgociowej budynków parterowych. Czy lustro wody podskórnej znajduje się okresowo 30 cm pod ławą fundamentową czy 120 cm pod ławą to przy braku izolacji poziomej lub jej wadach skutkuje to takim samym poziomem wilgoci w ścianach. Kapilarnie podciąganie związane jest z poziomem wilgoci w glebie a nie poziomem lustra wody podskórnej.

Izolacja ciężka przeciwwodna Uwaga!

W całym spektrum działań mających na celu doprowadzenie do efektu zwanego osuszanie budynków pełna ciągłość budowanych czy odtwarzanych hydroizolacji przeciwwodnych ma podstawowe znaczenie dla powodzenia całości działań.

Odtwarzanie izolacji ze szczególnym naciskiem na izolacje przeciwwodne fokusując się tylko na miejscach przecieków,działanie fragmentami nie doklejonymi do siebie nie rokuje pozytywnych efektów. W miejscu wycieku i punktowo działamy tylko w przypadku uszczelniania ww technologii iniekcji ciśnieniowych i plombowania w punktach dokładnie z djagnowanych uszkodzeń miejscowych kwalifikujących się do interwencji punktowej.

Izolacja przeciwwodna, roztopy i zalania.

Odwilż im bardziej gwałtowna tym bardziej testuje izolacje przeciwwodne budynków za sprawa zmiennego poziomu wód podskórnych. Wody podskórne natomiast są główną przyczyną zalewania podziemnych części budynków, w szczególności piwnic i garaży podziemnych. Okres wzrostu ciśnienia działającego na hydroizolacje spowodowany wzrostem poziomu wód podskórnych to też idealny okres do przeprowadzenia wizji na obiekcie i zadecydowania o metodzie naprawy.

Izolacja przeciwwilgociowa a termomodernizacja budynku

Wilgoć i grzyb pojawiają się często po ociepleniu budynku.Docieplając budynek zamykamy wilgoć w ścianach, kiedy poprzednio w dużej części oddawana była przez ściany na zewnątrz.Przed zrobieniem z domu szczelnego termosu upewnijmy się co do skuteczności izolacji przeciwwilgociowych i w razie potrzeby wykonajmy odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych i proces osuszania budynku a wykonana następnie termomodernizacja budynku będzie miała warunki do prawidłowego funkcjonowania.

Odtwarzanie hydroizolacji prace zewnętrzne

Wraz z końcem zimy i wzrostem temperatury możemy przystępować do odtwarzania izolacji w tych przypadkach w których konieczny jest komfort termiczny. Czyli w praktyce dotyczy to wszystkich obiektów niepodpiwniczonych i tych w których pomimo możliwości odtworzenia hydroizolacji od środka słabe docieplenie bądź jego brak uniemożliwiają prace w zimie. Osuszanie takich budynków a w zasadzie odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych powinno się wykonać w okresach ciepłych od wiosny do jesieni.

Osuszanie budynków trafna diagnoza

Przed przystąpieniem do prac mających na celu osuszenie budynku koniecznie należy wykonać audyt w celu określenia przyczyny i w konsekwencji wybrać taką technologię osuszenia budynku która będzie najbardziej adekwatna do naszego przypadku. Osuszenie budynku a w szczególności odgrzybienie nie zawsze związane jest z odtwarzaniem izolacji przeciwwilgociowej.

Osuszanie budynków izolacja przeciwwilgociowa

W odtwarzaniu izolacji przeciwwilgociowej i osuszaniu budynków często spotykamy się z posadowieniem izolacji poziomej ścian i posadzki na różnych rzędnych.

Izolacja pozioma wykonana na różnych rzędnych często nie jest dowiązana do siebie wzajemnie co skutkuje wilgocią . Częstym przykładem takiego błędu w ciągłości izolacji poziomej przeciwwilgociowej jest parter budynku z rzędną posadzki jednej części zaniżoną w stosunku do reszty parteru. Stan taki przyczynia się do korozji biotycznej w budynku . Ray Art rozwiązuje tego typu problemy w oparciu o nasze autorskie rozwiązania.

Izolacja przeciwwilgociowa rozbudowa budynku

W procesie osuszania budynków i odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych, spotykamy się często z brakiem skuteczności izolacji , czego skutkiem jest podciąganie kapilarne wody,mostki wilgociowe jednym słowem wilgoć i grzyb w budynku.

W takich przypadkach należy dokładnie określić z która forma uszkodzeń jest przyczyną wilgoci oraz zagrzybiania oraz wykonać zabiegi mające na celu uzyskanie ciągłości izolacji, odtworzenie hydroizolacji w przypadku ich braku lub dowiązanie w miejscach mostków wilgociowych. Jako Ray Art w oparciu o 25 lat doświadczenia stworzyliśmy technologię pozwalającą na skuteczne odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej i uzyskanie jej ciągłości w sposób pozwalający mieszkać w budynku w trakcie wykonywania prac. Wszystkie stosowane środki maja atesty do stosowania w zbiornikach wody pitnej i nie są szkodliwe w żadnej postaci.

Odgrzybianie ścian, zasada

Odgrzybianie ścian bez ustalenia i likwidacji przyczyny wilgoci, nie odniesie spodziewanego skutku.

Odgrzybianie ścian powinno być działaniem , wieńczącym proces eliminacji wilgoci, najczęściej poprzez odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej. Ustalenie czy przyczyna tkwi w błędach hydroizolacji czy jest efektem występowania kondensacji wilgoci jest podstawą do dalszego działania. Odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej lub usunięcie mostków termicznych oraz usprawnienie wentylacji daje szanse na sukces procesu odgrzybiania i osuszania budynku. Jedynie po zalaniach, awariach i powodziach po wyschnięciu ścian odgrzybianie ma sens.